NieuwsPolitiek

Een waarheidsgetrouw relaas van de afgelopen gemeenteraad

We zitten niet in het Turkije van Erdogan of het Noord Korea van Kim Jong-un, maar we schrijven lokaal: over Denderleeuw. Positief en negatief.

 

Zelden copy / paste, het kan dus zijn dat in het verleden een persbericht niet alle namen bevatte van de verantwoordelijke schepenen of burgervader.

 

De beslissing dat we niet langer op de perslijst van de gemeente stonden, die ons een tientaldagen geleden werd medegedeeld door de communicatieambtenaar, kwam toch een beetje als een verrassing.

 

Maar we hadden het kunnen weten: zowel de burgemeester als de schepenen namen hun telefoon de dagen voordien niet meer op als we vragen hadden bij bepaalde zaken en ook onze berichtjes bleven onbeantwoord.

 

Wij zijn (jammergenoeg voor bepaalde individuen) geen nieuwssite die alles slikt en we deelden het nieuws over onze schrapping via onze eigen kanalen: de website en Facebook pagina.

 

Ik wil trouwens van deze gelegenheid gebruik maken om de mensen te danken die massaal hun steun betuigde via berichtjes, e-mail of ons op activiteiten aanspraken. Hartverwarmend!

 

Ook dank aan de politici die wél kritische vragen durven stellen over onze schrapping op de gemeenteraad van gisteren (27 april).

 

Menig lid van de oppositie mengde zich in het debat, waarop Jürgen Ruysseveldt van SP-A niet anders kon dan zich wegsteken achter het huishoudelijk reglement en pas binnen 30 dagen een antwoord zal verschaffen.

 

Een relaas van de gemeenteraad van gisterenavond:

 

Onafhankelijk raadslid Erna Scheerlinck: “We moeten opletten dat gemeenteraadsleden ook niet de mond gesnoerd worden, de persvrijheid is bedreigd. In het verslag van het schepencollege van 18 april waarop de beslissing (om DenderleeuwOnline.be te schrappen, red.) genomen werd vinden wij niets terug. Is het het schepencollege dat deze beslissing genomen heeft, of is het de communicatieambtenaar?”

 

Schepen Jürgen Ruysseveldt van SP-A: “Over de specifieke vraag (schrappen van DenderleeuwOnline.be uit de perslijst, red.) zal ik iedereen moeten teleurstellen, want op basis van een schriftelijke vraag hebben wij het recht om daar 30 dagen over na te denken en daar een uitvoerig en deftig antwoord op te geven.”

 

Koen D´Haenens van N-VA: “Ik kan daarmee niet akkoord gaan, als men een beslissing neemt van die aard, zal de beslissing wel gemotiveerd zijn, en dan hadden we dit graag gehoord. De beslissing is genomen, we vragen niet om iets op te sporen. Wij stellen de vraag mondeling, samen met raadslid Slagmulder, deze vraag heeft een zekere actualiteitswaarde. Het is een eenvoudige vraag: om welke reden worden bepaalde media uitgesloten van berichtgeving. Wij verwachten op deze gemeenteraad een antwoord.”

 

Kristof Slagmulder van Vlaams Belang gaf een citaat mee uit de Code voor de Raad van Journalistiek: “Het recht op informatie en vrije meningsuiting is een fundamenteel mensenrecht en een essentiële voorwaarde voor een democratische samenleving. De pers heeft het recht en de plicht om het publiek te informeren over zaken van maatschappelijk belang. Het recht van het publiek om de feiten en de opinies te kennen bepaalt de journalistieke vrijheid en verantwoordelijkheid. De verantwoordelijkheid van de journalist tegenover het publiek veronderstelt een maximale vrijheid en heeft voorrang op zijn verantwoordelijkheid tegenover zijn werkgever en die tegenover de overheid.” “Ik denk dat dit heel belangrijk is en ik verwacht er vanavond ook een antwoord op” gaf Slagmulder nog mee.

 

Geert Van Cauter (N-VA), gemeenteraadsvoorzitter: “Ik kan alleen het huishoudelijk reglement toepassen, waar ze (Jürgen Ruysseveldt van SP-A, red.) naar verwezen hebben. Ik kan geen antwoord geven want ik heb geen weet van een antwoord. Ze verwijzen dat ik het huishoudelijke reglement moet toepassen, ik kan het er niet uitsleuren, sorry”.

 

Koen D´Haenens (N-VA) repliceerde: “Wij hebben de vraag gesteld, wij verwachten nu een antwoord. Vinden jullie dat normaal dat jullie eerst moeten nadenken om te zeggen dat wij (het schepencollege, red.) die bepaalde media geen informatie meer gaan geven als die beslissing nu al genomen is?”

 

En daarop gaf Jürgen Ruysseveldt (SP-A) nogmaals het antwoord dat ze (het College van Burgemeester en Schepenen, red.) nog eens goed gaan nadenken over het antwoord dat ze willen formuleren.

 

Jan De Dier (DVD) “Ik denk dat het antwoord heel eenvoudig is. Het is gewoon te beschamend om er in het openbaar voor uit te komen hoe dictatoriaal de huidige meerderheid is. Mensen die kritiek hebben worden gewoon gefnuikt. Het antwoord is al gegeven, zo simpel is het”, waarop Geert Van Schelvergem (PLUS) zich aansloot bij het betoog van Jan De Dier (DVD).

 

Lutgarde Waegeman (N-VA) verwees naar het gemeentereglement “Eenvoudige vragen die niet ter discussie leiden mogen beantwoord worden. Deze vraag is gewoon een vraag om uitleg”.

 

Koen D´Haenens (N-VA) kon zich niet neerleggen bij het feit dat er maar geen antwoord kwam: “Dit gaat over een beslissing die genomen is op een schepencollege, ze zou gemotiveerd moeten zijn, wij vragen uitleg. Die zou nu gegeven moeten kunnen worden. Je zou daar niet meer moeten over nadenken want de beslissing is al genomen. Wij vragen hier en vandaag uitleg waarom die bepaalde site is uitgesloten.”

 

Waarop Jürgen Ruysseveldt (SP-A) voor de derde maal zijn zelfde zinnetje herhaalde. Binnen 30 dagen weten we meer.

 

Jan De Dier (DVD) riep ons op om waarheidsgetrouw een relaas te doen van de afgelopen gemeenteraad. Bij deze Jan.

 

En dank aan iedereen die ons steunt!

 

NDB