COVIDNieuws

Enkele evenementen bijgestuurd na toetsing coronarichtlijnen

Het college van burgemeester en schepenen ziet zich genoodzaakt om in te grijpen bij de praktische organisatie van enkele evenementen waarvoor een aanvraag werd ingediend. De reden is hiervoor zijn de geldende coronarichtlijnen van de federale veiligheidsraad. Zo moet de proclamatie van de laatstejaars van ISKO – Leonardo College op maandag 29 juni worden bijgestuurd. Ook het aantal wielerwedstrijden die gepland stonden voor het wielerevent in Iddergem op 11 en 12 juli moeten beperkt worden wegens veiligheidsoverwegingen. Er werd wel gezocht naar een oplossing met de organisatoren. Ook toekomstige evenementen zullen op voorhand worden bekeken en afgetoetst aan de voorschriften. Ook hier wordt maximaal ingezet op dialoog met de organisatoren.

Na overleg met het college van burgemeester en schepenen zal de directie van het Leonardo College (IKSO) het concept van de proclamatie voor de laatstejaars bijsturen. De directie besliste om de drive-in proclamatie op het eigen terrein in het IKSO te organiseren en dus niet op de parking van de Stadionlaan. “De crisiscel van Gemeente Denderleeuw besliste begin deze maand dat het concept van een drive-in proclamatie ‘corona-proof’ was. Maar de richtlijnen van het departement Onderwijs die op 16 juni werden verspreid, leggen een beperking op tot maximaal 100 personen. En dat is nu net het probleem, want uit het draaiboek van de school bleek het te gaan over 110 voertuigen, met in de auto 2 of meer personen. Wij hebben dit nagevraagd bij de gouverneur en daar bleek dat we wel degelijk het aantal personen moeten rekenen en niet het aantal voertuigen. Het is echt vervelend, maar we moeten ons houden aan deze richtlijnen”, legt burgemeester Jo Fonck uit. “Het schepencollege heeft nog een alternatief voorstel gedaan om de autokaravaan aan de Stadionlaan op te splitsen zodat de maximumcapaciteit niet overschreden wordt. Maar de school gaat dit volgens de richtlijnen verder uitwerken op hun eigen terrein. Het is niet anders en we weten dat de directie dit perfect zal organiseren. We hopen in elk geval dat de leerlingen en hun ouders toch kunnen genieten van een mooie proclamatie en een fijn afscheid, ook al laat de coronacrisis helaas geen groot afscheidsevenement toe.”

Wielerevent Iddergem

Daarnaast besliste het college van burgemeester en schepenen dat het wielerevent in Iddergem, tijdens het weekend van 11 en 12 juli, mag plaatsvinden, maar in afgeslankte vorm. “De organisatoren hadden 5 wedstrijden gepland op twee dagen, en dit met een zeer strak tijdsschema. Met dergelijke hoeveelheid koersen kan niet worden vermeden dat veel sporters en toeschouwers met elkaar in contact komen”, licht sportschepen Yves De Smet toe. “Het schepencollege begrijpt dat deze beslissing een ontgoocheling zal zijn voor de wielrenners en sportliefhebbers, maar de coronavoorschriften zoals die vandaag voorliggen kunnen niet worden gevolgd, ondanks de goede bedoelingen van de organisator.”

Er doken nog extra problemen op, want door de organisatie van de wedstrijden zou het centrum van Iddergem niet bereikbaar zijn. Schepen De Smet: “Daarvoor stellen we een mogelijke oplossing voor met een wijziging van het parcours tijdens de wedstrijden. De Steenweg zat niet in het traject, maar het schepencollege heeft van de politie positief advies gekregen om een deel van het parcours te rijden via de Steenweg. De politie zal hiervoor extra manschappen inzetten. Er zal vandaag nog verder overleg gepleegd worden met de organisator om de verdere praktische afspraken te maken.”

Beoordeling evenementen

“Beide beslissingen zijn gebaseerd op een objectieve beoordeling van de huidige corona-veiligheidsvoorschriften van de federale veiligheidsraad en andere instanties. Het is zeker geen leuke boodschap die we moeten brengen, maar we moeten ons houden aan de richtlijnen met het oog op de volksgezondheid en de verdere indijking van het coronavirus. Dezelfde overwegingen en beoordeling moeten we met alle evenementen maken, dus evenzeer met bijvoorbeeld trouw- of communiefeesten, buurtfeesten en evengoed onze eigen activiteiten”, aldus de burgemeester.

Cultuurschepen Alberic Sergooris vult aan: “Het is voor alle organisatoren moeilijk en soms verwarrend, of het nu gaat over een privaat of publiek evenement. Dat begrijpen we best. We beoordelen alle evenementaanvragen in alle objectiviteit volgens de richtlijnen van dat moment en gaan graag in dialoog met de organisatoren. Voor mogelijke andere evenementen tijdens de zomer wachten we trouwens ook het protocol voor evenementen of de befaamde ‘evenementenmatrix’ af, de parameters waarmee organisatoren en lokale besturen zullen kunnen berekenen of een evenement veilig kan plaatsvinden. Zodra daar meer nieuws over is maken we alle voorwaarden en mogelijkheden om evenementen te organiseren bekend.”