“Enorme migratiedruk op sociale woningen bij Dewaco”

De wooncrisis in Vlaanderen neemt steeds verder toe: stijgende en haast onbetaalbare huurprijzen, hoge woningprijzen en 170.000 kandidaat-huurders voor een sociale woning op een wachtlijst. “In de Denderstreek en meer bepaald bij SHM Dewaco is de druk van migratie op sociale huurwoningen enorm. Dit blijkt uit de jaarverslagen van Dewaco en het laatste visitatierapport van Wonen Vlaanderen”, stelt Vlaams Parlementslid Kristof Slagmulder (Vlaams Belang).

Uit de jaarrapporten van Dewaco van 2018 tot 2020, blijkt dat ongeveer 1 op de 3 kandidaat-huurders die op de wachtlijst staan voor de sociale woningen niet over de Belgische nationaliteit beschikt. Bij deze kandidaat-huurders is meer dan 80% afkomstig van buiten de Europese Unie. “Als je de nationaliteit van de huurders bekijkt bij Dewaco, blijkt dat van 2016 tot 2019 ongeveer 20 tot 25% van de huurders niet-Belgen zijn. In 2020 was dit aantal teruggelopen tot 15%, maar toeval of niet is dit net het jaar dat zowel in Denderleeuw als in Aalst het hoogste aantal migranten genaturaliseerd werd tot Belg gedurende de laatste 30 jaar”, verduidelijkt Slagmulder. “De daling kan trouwens nog niet toegeschreven worden aan de verstrenging van de toewijzingsregels die Denderleeuw invoerde begin 2020, aangezien de wachttijd ongeveer 2,5 jaar bedraagt in Denderleeuw. Het effect zal ten vroegste in 2022 zichtbaar worden.”

“Voor Vlaams Belang moeten sociale woningen in de eerste plaats naar onze eigen mensen gaan”

Het laatste Visitatierapport van SHM Dewaco, waarbij de werking van de sociale huisvestingsmaatschappij door Wonen Vlaanderen gecontroleerd wordt, bevestigt deze cijfers. “In het visitatierapport van 17 augustus 2021 staat te lezen dat bij 25% (1 op 4) van de huurders bij Dewaco het gezinshoofd niet over de Belgische nationaliteit beschikt. Dewaco heeft daarmee op 4 na het hoogste percentage in de sociale huisvestingssector”, vervolgt Slagmulder.

“In het Vlaams Parlement volg ik dit thema samen met mijn collega’s Adeline Blancquaert en Guy D’haeseleer nauwgezet op in de Commissie Wonen. Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele (N-VA) heeft al meermaals toegegeven dat migratie één van de grootste oorzaken is van de wooncrisis in Vlaanderen.

Voor het Vlaams Belang is het duidelijk: sociale woningen moeten in de eerste plaats naar diegenen gaan die al generaties lang mee voor onze sociale zekerheid betaald hebben en hier gewerkt hebben. En dat zijn onze eigen mensen”, besluit Kristof Slagmulder.