NieuwsPolitiek

Erna Scheerlinck trekt met ERNA in oktober naar de kiezer

Erna Scheerlinck neemt in oktober van dit jaar terug deel aan de gemeenteraadsverkiezingen in Denderleeuw.

 

Zij komt op met een eigen, lokale lijst onder de naam E.R.N.A.: Eerlijk, Rechtvaardig en Nodig Alternatief.

 

In ruim 30 jaar Denderleeuwse gemeentepolitiek heeft Erna één en ander meegemaakt en volgens haar is de integriteit en correctheid in de politiek, jammer genoeg op een absoluut dieptepunt gekomen.

 

Zo diep dat ze zelfs genoodzaakt was om gerechtelijke procedures op te starten. Ondanks alle pogingen van de meerderheid om haar de mond te snoeren, zowel in de gemeenteraad als daarbuiten, bijt Erna Scheerlinck van zich af.

 

“Ik ben altijd al consequent geweest en stel vast dat ik nog meer dan ooit vastberaden naar de kiezer wil stappen. Ik kan niet tegen onrechtvaardigheid” steekt Erna Scheerlinck van wal.

 

“Ik ben altijd al opgekomen voor de algemene belangen van de Denderleeuwse bevolking en wil in een nieuwe legislatuur een ploeg op poten krijgen die er net hetzelfde over denkt” vervolgt ze.

 

“Wantoestanden als belangenvermenging, misbruik van macht, voorliegen van de gemeenteraad, willekeur naar de bevolking toe, achterkamerpolitiek,… het moet stoppen! Soms krijg ik de opmerking waarom ik het niet voor bekeken houd in zo’n circus… Wel, omdat ik al heel lang met mijn hart aan politiek doe. Politiek is een keiharde stiel, na meer dan 30 jaar besef ik dat maar al te goed, maar ik ben meer dan ooit overtuigd dat menselijkheid, openheid en vooral integriteit broodnodig zijn. Denderleeuw en haar inwoners verdienen beter dan wat ze tot nu hebben gekregen. Ik wil mij daarom op 14 oktober opnieuw kandidaat stellen en het vertrouwen vragen van de Denderleeuwse bevolking. Ik ben momenteel mensen aan het verzamelen die samen met mij voor een Eerlijk, Rechtvaardig en Nodig Alternatief willen gaan”.

 

“Wie die politieke moed kan opbrengen, is zeer welkom in mijn ploeg!” besluit ze.