Nieuws

Evaluatie circulatieplan wijk Leeuwbrug afgerond

Op 21 september werd gestart met het nieuwe circulatieplan voor de wijk Leeuwbrug. Het plan vertrok vanuit de visie dat het aangenaam vertoeven moest zijn voor zowel wandelaars, fietsers, pendelaars en bewoners. De toen aangekondigde evaluatie van het plan en de proefopstelling van De Lijn is nu afgerond en zorgt voor een aantal kleinere aanpassingen.

“Het voorstel werd uitgewerkt door een team van externe deskundigen, de lokale politie, de brandweer en de dienst mobiliteit. Ook de inwoners mochten hun opmerkingen doorgeven tijdens een participatiemoment. Het plan focuste onder meer op het creëren van meer ruimte voor fietsers, het verhogen van de verkeersveiligheid en het station als mobipunt, met de elektrische deelwagens als voorbeeld. Als bestuur willen we voor de stationsbuurt bewust kiezen voor een moderne mobiliteit, die de verschillende aspecten verenigt en waar het STOP-principe de nodige aandacht krijgt’, vertelt schepen voor Klimaat Andy Depetter.

Bij de invoering werd een evaluatieperiode aangekondigd, net als een testfase voor de busroutes met De Lijn. Schepen voor Mobiliteit Yves De Smet: “Uiteraard zijn we niet over één nacht ijs gegaan, maar pas bij de effectieve uitrol kan je bepaalde info oppikken en meten, zoals de impact van de nieuwe busroutes op het kruispunt Van Lierdestraat – Rodenbachstraat. Uiteindelijk bleek de extra belasting voor dit punt verwaarloosbaar. Daarnaast anticiperen we alvast op de mogelijk nieuwe busverbinding met Liedekerke en onderzoeken we samen met De Lijn en NMBS of er, zoals in het oorspronkelijke masterplan werd opgenomen, geen volwaardig busstation kan worden ingeplant naast het nieuw aan te leggen autovrije stationsplein. Door deze toekomstplannen wordt er mogelijk nog minder busverkeer over dit kruispunt gestuurd, waardoor we het éénrichtingsverkeer in de Van Lierdestraat (stuk Stationstraat – Jan Verhavertstraat) opheffen. Dit komt ook de algemene circulatie in de wijk ten goede.”

Op vraag van De Lijn om hun frequentie van aanrijtijden te kunnen blijven garanderen zullen, tot wanneer het stationsplein autovrij heraangelegd wordt, de bussen in het stukje Spoorweglaan tussen Stationsstraat en Stationsplein in beide richtingen de straat mogen inrijden. Om dit veilig te laten verlopen zal het parkeren in dit gedeelte van de Spoorweglaan herschikt worden vanaf de kerstvakantie. Parkeren in het eerste deel van de Spoorweglaan zal rechts georiënteerd worden. Dit om ervoor te zorgen dat beperkt éénrichtingsverkeer in combinatie met tweerichtingsverkeer voor de bus vlot lukt. Voor het gewone verkeer blijft alles in de Spoorweglaan hetzelfde en blijft de rijrichting van Stationsplein naar Stationsstraat behouden.

Een laatste wijziging is er in de Sint-Annastraat. Schepen Yves De Smet: “Om de kleine parking vlakbij vlot te bereiken wordt dan weer het stukje van de Sint-Annastraat, het deel tussen de A. Rodenbachstraat en Leeuwbrugstraat, opnieuw tweerichting. Dit is zowel voor de omwonenden als de klanten van de nabijgelegen handelszaken een stuk praktischer. Alle wijzigingen gaan in vanaf 4 januari om 12 uur. Dat we deze beslissingen nu kunnen nemen en het circulatieplan daarmee verder finetunen, komt doordat onze diensten een uitgebreide evaluatie van het plan hebben uitgewerkt de afgelopen maanden. Zo komen we samen tot een beter Denderleeuw, op vlak van mobiliteit én in het algemeen”, besluit schepen De Smet.