Nieuws

Fietsen langs spoorlijn tussen Kemelbrug en station

De aanleg van een gescheiden fietspad langsheen de spoorlijn tussen de Kemelbrug en het station komt opnieuw een stapje dichterbij. Gemeente Denderleeuw en Infrabel bereikten een akkoord over de nodige grondinnames voor de realisatie van dit project. 

“Voor het gebruik van de gronden van Infrabel zullen we 1 symbolische euro betalen. De overeenkomst wordt ondertekend op 1 september. Daarna kan de realisatie snel gebeuren”, zegt mobiliteitsschepen Yves De Smet. “Het nieuwe fietspad komt achter de woningen in de A. Rodenbachstraat, langs de spoorlijn. Uiteraard wordt er een nieuwe afsluiting geplaatst tussen het spoor en het nieuwe fietspad.”

Het nieuwe fietspad zal aangelegd worden op een breedte van 4 meter, waardoor er fietsverkeer mogelijk is in beide richtingen. Yves De Smet: “Bovendien wordt het een breed, gescheiden fietspad, dus weg van de straatomgeving en het autoverkeer. Op die manier kunnen we de fietsers een veilige verbinding aanbieden tussen de Kemelbrug en het station.”

Ook de parkeerstroken tussen de bomen in de Rodenbachstraat vallen in de projectzone en worden aangepakt. “En we maken van de gelegenheid gebruik om de Spoorweglaan te vernieuwen. Deze straat is momenteel zeer breed en nodigt te vaak uit voor overdreven snelheid, wat echt niet kan in een woonomgeving. Bij de heraanleg zullen we dan ook snelheidsremmende verkeersmaatregelen treffen in het belang van de omwonenden”, aldus schepen De Smet.

Dit project is opgenomen in het meerjarenplan van de gemeente en maakt deel uit van het actieplan om het wegennet verkeersveilig en aantrekkelijk te maken en de beleidsdoelstelling ‘Naar een aantrekkelijke stationsomgeving’. “We bouwen inderdaad gestaag aan een nieuwe stationsbuurt, met participatie van de buurtbewoners. Infrastructuurwerken hebben daarin een groot aandeel, zoals de vernieuwing van de A. Rodenbachstraat en nog tal van andere straten in de wijk Leeuwbrug. En met de NMBS bekijken we samen hoe we ook het station zelf en de directe omgeving kunnen verbeteren. Onze slagzin ‘Bouwen aan Buurten’ houdt eveneens in dat we aandacht hebben voor de mensen die in deze buurt leven en met onze opbouwwerkers, gemeenschapswachten en andere partners zetten we daar ook voor Leeuwbrug heel hard op in”, vervolgt schepen Andy Depetter, bevoegd voor Duurzaamheid en Integratie.   

“Het stimuleren van duurzame verplaatsingen door de realisatie van aangename wandel- en fietstrajecten is bovendien een van de acties binnen de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen of SDG’s (Sustainable Development Goals). Deze SDG´s zijn zeventien doelen die in 2015 door de VN zijn aangenomen om van de wereld een betere plek te maken tegen 2030. En daar is het ons om te doen in Denderleeuw, maar dan liefst sneller dan 2030”, glimlacht Depetter.