Gaan ondergrondse containers sluikstort probleem oplossen in wijk Hemelrijk?

De inwoners van de appartementen in wijk Hemelrijk zullen vanaf januari 2023 hun afval aanbieden in ondergrondse containers. De containers bieden een oplossing voor het plaatsgebrek in de appartementen en de bijkomende hygiënische hinder.

“Het gewogen diftar-systeem met aparte containers voor GFT, restafval en nog aparte PMD-zakken betekent een verlies van leefruimte met al dan niet hygiënische hinder tot gevolg. Daarnaast blijkt het in de praktijk geen evidentie te zijn om de container te verplaatsen in appartementsgebouwen met trappen. Uit een buurtgesprek met de inwoners van de wijk kwamen we samen met onze partners Dewaco en ILvA tot de oplossing om ondergrondse containers te plaatsen”, legt schepen Sofie Renders uit.

“De ondergrondse containers bieden een oplossing op verschillende gebieden. Zo zullen inwoners uit de appartementsgebouwen niet meer gebonden zijn aan de afvalkalender. Zij kunnen hun afval elke dag van de week, wanneer er geen sluitingsdagen zijn, aanbieden”, vult schepen Andy Depetter aan. “Ook zullen inwoners niet langer hoeven sleuren met voor sommigen te grote en onhandige containers. Daarnaast is er ook nog het visuele aspect. Vandaag worden de containers op het openbaar domein geplaatst en gestockeerd omdat er op de appartementen geen plaats is. Dit zorgt voor een verloederd en slordig straatbeeld en bovendien trekt dit sluikstort aan.”

“Met overtuiging ondersteunen we de voorziening van de ondergrondse afvalcontainers. Dit betekent een grote meerwaarde voor onze bewoners om de meest gebruikte afvalfracties dichtbij hun thuis te kunnen aanbieden. Mag het zeker ook een stimulans zijn om minder afval te produceren en om nog beter te sorteren. Elke inworp minder is goedkoper, duurzamer en goed voor het milieu!”, zegt Cathérine Vincent, directeur van Dewaco.

“Elke inwoner uit de appartementsgebouwen zal verplicht zijn om met nieuwe systeem te werken en zal hiervoor een afvalpas ontvangen. Via deze pas kan er afval gestort worden in de containers. Op deze manier betaalt elke gezin voor zijn eigen afval en blijft het principe ‘de vervuiler betaalt’ van toepassing. Op 30 november werden de containers geplaatst en vanaf januari 2023 zal het systeem in werking treden”, zegt schepen Renders.