Nieuws

Gebouwen Paters Kruisheren onder de sloophamer

Vorige week is de afbraak van de gebouwen, eigendom van de Paters Kruisheren, van start gegaan.

 

Sinds 1947 vertoefden de Paters Kruisheren in de gebouwen aan de Nieuwstraat.

De gebouwen kon je geen paleis noemen want ze hadden geen bad of douche, een wc zonder stromend water buiten, een minikeuken….

In datzelfde jaar werd er gestart met een katholiek middelbaar onderwijs voor jongens. Met 23 waren ze in september 1947.

 

Een jaar later kochten ze al snel meer dan 100 ha grond bij om nog een jaar later, in ´49, te beginnen met de bouw van het college.

 

In 1953 telde het college al 151 leerlingen. Ondertussen zijn de pioniers aangevuld met nieuw bloed.

 

In 1960 aten de paters voor de eerste maal in de refter van de nieuwe gebouwen.

 

De naoorlogse babyboom bracht met zich mee dat de leerlingenpopulatie toenam.

De school kreeg dan ook groen licht om uit te bereiden in studierichtingen.

Grieks-Latijn (’58), Economie (’67), Latijn-Wiskunde (’68) en de Wetenschappelijke B (’70).

Ondanks de concurrentie van scholen in de buurt wisten ze tussen ´69 en ´88 maar liefst 400 extra leerlingen aan te trekken.

Maar vanaf het midden van de jaren ’80 bleek dat er stilaan andere tijden aanbraken. Verscheidene paters hadden de pensioenleeftijd bereikt  en waren uit het onderwijs gestapt.

In 1989 werd dan ook IKSO boven de doopfont gehouden.

 

Vele inwoners van Denderleeuw hebben dan ook een deel van hun jonge schoolleven in de omgeving van deze gebouwen doorgebracht.

 

Voor velen zal dit als een slag bij heldere hemel aan komen.

 

De gebouwen stonden al geruime tijd te koop maar blijkbaar aan een zeer hoge prijs….

 

Het stuk waar dus de oude gebouwen nu nog opstaan zal dus volledig gesloopt worden en wellicht verkocht worden als bouwgrond.

 

De Brabanter Nico©