Geen fietsers meer in tegenrichting in A. Rodenbachstraat

Fietsers krijgen vaak het privilege om bij éénrichtingsverkeer de straat toch in beide richtingen te gebruiken. Deze mogelijkheid werd op 1 januari 1991 in het leven geroepen. De wet voorziet ook de mogelijkheid dit te verbieden indien de veiligheid van de fietser in het gedrang komt. Door wijzigingen in de A. Rodenbachstraat zullen fietsers vanaf 17 oktober er niet langer in twee richtingen mogen rijden.

“Bij de heraanleg van de A. Rodenbachstraat werd geschrankt parkeren ingevoerd om de snelheidslimiet in de straat te beheersen”, licht schepen Yves De Smet toe. “We kregen voorheen regelmatig melding van snelheidsduivels in de straat. Anonieme snelheidsmetingen in de straat toonden al aan dat de nieuwe inrichting zijn vruchten heeft afgeworpen en de snelheid er ook effectief gedaald is.”

“Omdat we ondervonden hebben dat fietsers in tegenrichting van de A. Rodenbachstraat niet comfortabel kunnen fietsen en het op sommige locaties niet evident is om een tegemoetkomende wagen te kruisen hebben we beslist om het ‘Beperkt Eenrichtingsverkeer’ op te heffen en zo dus fietsers in tegenrichting te verbieden”, vult De Smet aan.

“Voor fietsers naar de wijk Leeuwbrug werd een veilige fietsas uitgestippeld via Kruisstraat – Bosstraat – Sterrenboslaan. Deze straten zijn ingericht als fietsstraat, hebben een fietspad of fietssugestiestrook”, zegt schepen Andy Depetter. “Fietsers richting station rijden best via de Spoorweglaan. Dit is ook de meest direct verbinding naar het station, waar we in de nabije toekomst een afgescheiden fietssnelweg zullen realiseren.”

De lokale politie plant een sensibilisatiecampagne in samenwerking met het lokaal bestuur vanaf maandag 17 oktober 2022. De verkeersborden worden aangepast en er wordt ook een LED-scherm geplaatst om de fietsers te sensibiliseren en te informeren. Na de herfstvakantie zal repressief worden opgetreden.