COVIDNieuwsSport

Geen versoepeling sporten -12 jarigen

Sporten voor kinderen onder de 12 jaar blijft al zeker tot het einde van deze maand verboden. Na een evaluatie van de huidige toestand op Denderleeuws grondgebied kan sporten nog altijd niet en blijft het eerder genomen burgemeestersbesluit van kracht. Iedereen beseft dat dit een heel vervelende beslissing is want heel wat ouders hoopten toch dat hun kinderen konden starten met sporten.

Het College van Burgemeester en Schepenen liet zich ook adviseren door experten. “De strenge beslissing die we eerder al namen op 23 november moeten we echter handhaven. Wij betreuren dit voor de jongeren maar Denderleeuw heeft momenteel de vijfde hoogste besmettingsgraad per 100.000 inwoners in Oost-Vlaanderen. Komt daarbij dat we het aantal besmettingen deze week zien toenemen bij kinderen. Niet onlogisch want de scholen zijn opnieuw open. We moeten vermijden dat verschillende bubbels zich vermengen en dat er contacten zijn tussen ouders en volwassen begeleiders. Bijkomende vrijetijdscontacten bij volwassenen worden ook problematisch”, aldus burgemeester Jo Fonck.

Krokusverlof

Voor de handhaving van deze beslissing om kinderen niet te laten sporten, ging het schepencollege niet over één nacht ijs. “Met het verlof voor de deur is dit voor iedereen moeilijk, ik ken heel wat gezinnen die hiermee geconfronteerd worden, maar we moeten onze verantwoordelijkheid nemen, de huidige cijfers verplichten ons daartoe. Simulaties laten zien dat het aantal nieuwe ziekenhuisopnames deze maand opnieuw zal stijgen tot aan de kerstvakantie. Daarna is er weer een daling. Maar ook net voor de krokusvakantie in februari 2021 wordt er een lichte stijging voorspeld. Dat is een worstcasescenario, indien de vrijetijdscontacten sterk toenemen”, vreest de burgemeester.

Versoepeling niet voor half januari

De situatie in de gemeente wordt wel week na week geëvalueerd en besproken op de eerstvolgende crisiscel in functie van een mogelijke versoepeling tegen half januari. “Deze beslissing is wel overwogen, maar ook voor ons niet leuk, ons doel is duidelijk : de cijfers moeten naar beneden”.