Gemeente Denderleeuw annuleert speelgoedruilbeurs en sluit ontmoetingscafé van De Palaver

In tegenstelling tot de eerste coronagolf heeft de Denderregio momenteel wel te kampen met een sterke toename van Covid-19-besmettingen. Zo werden in Denderleeuw in de laatste 2 weken maar liefst 154 personen besmet. Het coronavirus houdt uiteraard geen rekening met gemeentegrenzen en deze opwaartse tendens is in alle omliggende gemeenten duidelijk waarneembaar. De Denderleeuwse crisiscel volgt de evolutie nauwgezet, maar neemt op dit ogenblik nog geen extra maatregelen bovenop de federale richtlijnen.

“Het cijfermateriaal laat zich niet altijd makkelijk interpreteren, maar het is wel duidelijk dat het aantal besmettingen de hoogte in gaan en dat we dus allemaal waakzaam moeten zijn en ons aan de richtlijnen houden. Enkel samen kunnen we de curve naar beneden halen”, zegt burgemeester Jo Fonck. “Het is ook niet eenvoudig om de besmettingshaard vast te stellen bij de patiënten, maar vaak komen de besmettingen via sociale contacten, binnen het eigen gezin en de naaste vriendenkring. We moeten ons daar zeer bewust van zijn. Ik herhaal graag wat Denderleeuwnaar Steven Van Gucht zegt: zeker nu we meer binnen zitten, is goed ventileren heel belangrijk. En uiteraard blijven de hygiënemaatregelen enorm belangrijk om de verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Het is in het belang van ieders gezondheid dat we ons allemaal solidair tonen en samen de strijd aanbinden tegen Covid-19.”

“We zullen er samen met de politie zeker op toezien dat de federale richtlijnen gevolgd worden, maar op dit ogenblik is het nog niet nodig om de maatregelen lokaal te verstrengen. Uiteraard blijven we in de crisiscel de evolutie op de voet volgen zodat we snel kunnen ingrijpen indien nodig”, aldus burgemeester Jo Fonck.

“Ook gaan we de aangevraagde evenementen nogmaals onder de loep nemen en afchecken met de nieuwe richtlijnen en met de nieuwe protocollen die aangekondigd zijn. Maar de speelgoedruilbeurs van 7 november moeten we jammer genoeg wel al annuleren”, zegt schepen Sofie Renders. “Ook het café van ontmoetingscentrum De Palaver sluit weer de deuren. Hier vallen we onder de horeca-maatregelen en daarom moeten we dus de activiteiten stopzetten.”