Nieuws

Gemeente Denderleeuw bezorgt gratis voedselpakketten aan kwetsbare gezinnen

Doorheen het jaar worden door het OCMW en verschillende organisaties voedselpakketten voorzien voor mensen die het financieel moeilijk hebben. Door de strenge maatregelen met betrekking tot de corona-crisis, kon die voedselbedeling in maart niet plaatsvinden. Daarom springt het gemeentebestuur nu in de bres.

In Denderleeuw worden vanuit het OCMW en verschillende organisaties voedselpakketten voorzien voor gezinnen die het financieel moeilijk hebben.

Schepen voor Sociale Zaken Sofie Renders vertelt: “De POD Maatschappelijke Integratie voorziet voor alle 358 OCMW’s in Vlaanderen en 419 organisaties om, in samenwerking met 9 voedselbanken, goederen te verdelen onder de meest behoeftige mensen. De middelen voor deze bedeling komen van het Fonds voor Europese Hulp aan de meest behoeftigen; FEAD genoemd. Daarmee wordt dus ook in Denderleeuw aan de slag gegaan.”

“De bedeling van voeding vanuit de voedselbank, cruciaal voor het uitdelen van de voedselpakketten, ging in maart door de strenge preventiemaatregelen met betrekking tot de corona-crisis echter niet door”, vertelt schepen voor Integratie Andy Depetter.

“Daarom springt het gemeentebestuur nu bij. Met eigen middelen hebben we ervoor gezorgd dat toch alle regelmatige afnemers van de maandelijkse voedselpakketten, wat neerkomt op een 140 kwetsbare gezinnen in onze gemeente, een gratis pakket kunnen ontvangen. Eigen personeel en de opbouwwerkers van vzw Samenlevingsopbouw brengen het voedsel aan huis. Als gemeente wilden we hier uiteraard graag een oplossing voor vinden en we zijn opgelucht dat we ook tijdens deze corona-crisis onze inwoners niet in de kou laten staan”, besluit schepen Sofie Renders.