Nieuws

Gemeente Denderleeuw geeft negatieve adviezen voor ontginning Vlamovenkouter

Het college van burgemeester en schepenen geeft een negatief advies voor de vergunningsaanvragen voor zowel de opvulling van de Vlamovenput door bedrijf Grond- en Afbraakwerken G. en A. De Meuter als voor de uitbreiding van het huidige ontginningsgebied van de firma NV Vandersanden Steenfabrieken. Vooral het vrachtverkeer voor aan- en afvoer van grond zorgt voor gevaarlijke situaties en conflicten met zwakke weggebruikers en baart het gemeentebestuur zorgen. Maar bovenal wil Gemeente Denderleeuw de Kouter in de huidige vorm redden en behouden.

De aan- en afvoerroute voor de huidige leemontginningszone van de Vlamovenput verloopt via de N405 en de landbouwweg naast café de Kouter (Steenweg 359). Op die manier dient niet de volledige kouter te worden doorkruist en wordt de kans op conflicten met landbouw- en recreatief verkeer beperkt.

“Binnen de aanvraag voor de opvulling van de Vlamovenput stelt de firma Grond- en Afbraakwerken G. en A. De Meuter voor om transporten vanop de N45 via de Wildebeekstraat dwars over de kouter te sturen. Dit heeft een impact op een groter gebied en leidt tot meer hinder en gevaarlijke situaties voor bewoners en schoolgaande jeugd”, schetst schepen van Ruimtelijke Ordening Yves De Smet.

Ook zouden er door de nieuwe vergunningsaanvragen meer grondtransporten komen. “Er is geen duidelijk zicht op de frequentie van aanvoer van opvulgronden. In het slechtste scenario zou bij een eventuele vergunning direct gestart kunnen worden met dagelijkse transporten. Een degelijke spreiding is echter aangewezen”, aldus schepen van Klimaat Andy Depetter.

Het schepencollege vreest ook de kans op vervuiling van de gebruikte rijweg. In de aanvraag wordt gesuggereerd dat vegen een oplossing kan zijn. Net als het werken met rijplaten om de opvulplaats te betreden. “Nu is er tijdens de wintermaanden een ‘exploitatiestop’. In de huidige aanvraag is hiervan geen sprake meer. De aanvraag wordt dus ongunstig geadviseerd.”

Wat het ontginningsgebied van de firma NV Vandersanden Steenfabrieken betreft is de redenering identiek. “Ongeschikte landbouwwegen voor zwaar vervoer en mogelijke conflicten met voetgangers en fietsers, het is onze taak als bestuur om dit te voorkomen”, voegt schepen Depetter er nog aan toe. “We zijn echt voor het behoud van de Kouter en willen geen werken meer op deze sites.”

Vlamoven redden

Ook zijn collega Yves De Smet is duidelijk. “Vroeger en nu heeft politiek Denderleeuw, over alle partijgrenzen heen, er altijd alles aan gedaan om de Kouter te vrijwaren – denk maar aan de actie rond ‘Red de Kouter’ waarin de gemeente het voortouw genomen heeft – en om te ijveren voor het behoud van de Vlamovenput. Zo werd er in de periode ’88-’94 een poging gedaan om het gebied via een ‘BPA Vlamoven’ te herbestemmen van landbouw naar recreatie, maar dit werd geweigerd door het Vlaams Gewest. Een tweede poging tot behoud van de Vlamoven werd gedaan met het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan in 2003 en opnieuw ontvingen we een negatief antwoord, deze keer van het Agentschap Landbouw. Eind 2015 ondernamen we dan een poging om de Vlamoven aan te kopen, maar jammer genoeg is dit niet gelukt. Uit al deze pogingen blijkt dat het bestuur er alles wil aan doen om de Vlamoven te redden.”

Historiek 2015-2020

  • Gemeente Denderleeuw probeerde eind 2015 om de Vlamoven aan te kopen, maar moest het afleggen tegen de private firma’s. 
  • Het gemeentebestuur besliste op 26 september 2017 om de stedenbouwkundige vergunningsaanvraag voor het opvullen van de Vlamovenput te weigeren.
  • De deputatie verleende op 20 januari 2018 wel een vergunning, maar de gemeente ging in beroep. 
  • In februari 2019 gaf de gemeente opnieuw een negatief advies, waarna de deputatie op 16 mei 2019 de vergunning weigerde.