Voltijdse toeleider start in Denderleeuw

Vanuit de integrale visie op integratie die het gemeentebestuur in 2017 uitwerkte, wordt in Denderleeuw ingezet op een uitgebreid onthaal van nieuwe inwoners met integratienoden. Sinds maandag is Eva Gwiza vanuit PIN vzw als voltijdse toeleider gestart om nu nog een versnelling hoger te schakelen.

“Vandaag is Denderleeuw een diverse gemeente met heel wat nieuwe inwoners van buitenlandse herkomst. Die nieuwe, vaak anderstalige, inwoners komen veelal uit Brussel en zijn van Afrikaanse afkomst. Maar we mogen ook niet vergeten dat evengoed de superdiversiteit toeneemt”, vertelt Andy Depetter, schepen van Integratie. “Volgens de wetgeving zijn het merendeel van die nieuwe inwoners van buitenlandse herkomst niet verplicht tot inburgeren. Zij migreren vaak vanuit Brussel of een andere Vlaamse gemeente. Het zijn enkel de inwoners die naar Vlaanderen migreren vanuit het buitenland die verplicht zijn tot inburgeren. Als lokale overheid willen we echter met alle nieuwe inwoners aan de slag gaan. Daarom zetten we ook maximaal in op een sterk integratiebeleid in onze gemeente.”

“Sinds twee jaar worden alle nieuwe inwoners van buitenlandse herkomst die zich aanmelden in onze gemeente actief gecontacteerd en uitgenodigd voor een onthaalgesprek. In zo’n onthaalgesprek worden ze geïnformeerd over onze gemeente, onze diensten en de Nederlandse taallessen. We beschouwen Nederlands als bindtaal en een belangrijke hefboom tot integratie in onze gemeente”, zegt schepen voor Sociale Zaken, Sofie Renders. “In eerste instantie vormen alle nieuwe inwoners van buitenlandse herkomst de doelgroep van ons onthaalbeleid. Maar daarnaast zijn er ook onthaalgesprekken plannen met ‘oudkomers’. Dit zijn mensen van vreemde herkomst die al langer in onze gemeente wonen, maar toch nog grote integratienoden hebben.”

“Hiervoor was er één toeleider van PIN vzw enkele uren per week aan de slag. Omdat we het onthaalbeleid positief geëvalueerd hebben en we merken dat het zinvol is om hier nog meer in te investeren, hebben we nu met Eva een vast gezicht dat voltijds alle nieuwe inwoners van buitenlandse herkomst kan begeleiden bij hun lokale integratie en verankering in onze gemeente. Tijdens de onthaalgesprekken wordt er uiteraard doorverwezen naar de Nederlandse taallessen, inburgering en afspraken rond samenleven in Denderleeuw”, besluit schepen Depetter.