Nieuws

Gemeente Denderleeuw pakt zwerfkattenprobleem aan op diervriendelijke manier

Net zoals in vele gemeenten kampt ook Denderleeuw met een overpopulatie aan zwerfkatten. Daarom werkt de gemeente een zwerfkattenbeleid uit om op een diervriendelijke en duurzame manier het probleem aan te pakken.

 

Zwerfkatten zijn vaak kittens uit een nest van een huiskat die ergens gedropt zijn en weten te overleven in de natuur. Populaties verwilderde katten breiden zich echter snel uit. In 16 maanden tijd kan één enkel kattenkoppel 36 nakomelingen voortbrengen. Zo veroorzaken ze al snel hinder en overlast. In de paringstijd maken ze veel lawaai, gaan vaak tussen ons huishoudelijk afval op zoek naar voedsel en laten overal uitwerpselen achter.

 

´De grootste slachtoffers van die overbevolking zijn in de eerste plaats de dieren zelf´, zegt schepen Yves De Smet, die als dierenvriend de nieuwe bevoegdheid van dierenwelzijn op zich nam. ´Zwerfkatten hebben vaak een ellendig leven, vol gevaar, honger en dorst. Vaak lijden ze ook aan diverse ziektes. Waar veel katten zijn, verspreiden typische kattenziekten immers snel van zwerfkatten naar huiskatten en omgekeerd.´

 

De toenemende kattenpopulatie leidt ook tot meer euthanasie in de overbevolkte asielen. Het afgelopen jaar zijn er in Belgische dierenasielen nog meer dan 30.000 katten opgevangen. Bijna de helft daarvan – katten waarvoor geen nieuwe eigenaar gevonden werd – moest men laten inslapen.

 

Sterilisatie


´De meest diervriendelijke manier om een zwerfkattenexplosie te bestrijden is sterilisatie van de zwerfkat. Daarom werd er een overeenkomst gesloten met Vetas , een vzw die zich inzet voor de belangen van dieren´, vertelt De Smet. ´Als onze inwoners zwerfkatten zien, kunnen ze dit melden bij de gemeentelijke dienst Dierenwelzijn. Dat kan via de meldingskaart op onze website, via mail naar dierenwelzijn@denderleeuw.be, of telefonisch op 053 640 651 en 053 640 653. Op vraag van het gemeentebestuur zal Vetas de zwerfkatten op een gecontroleerde en diervriendelijke manier vangen en ze naar een door de gemeente aangestelde dierenarts brengen. De volwassen katten worden er gecastreerd of gesteriliseerd en vervolgens teruggebracht naar waar ze gevonden zijn. Jonge katjes worden opgevangen en dankzij een speciaal programma geschikt gemaakt om als spinnend huisgenootje aan de slag te gaan.´

 

Zwerfkatten kunnen volgens deze methode dus in hun eigen leefgebied blijven. Ze worden niet geëuthanaseerd en hoeven niet noodgedwongen in gevangenschap te leven. Het is een duurzame oplossing voor het zwerfkattenprobleem, met alleen maar positieve gevolgen voor mens en dier.

 

Schepen voor Dierenwelzijn Yves De Smet licht toe: ´Doordat de katten worden gesteriliseerd neemt de overlast beduidend af. Uiteraard komen er jaarlijks geen tientallen kittens bij. Maar door castratie of sterilisatie verandert ook de hormoonhuishouding van de katten. Katers sproeien minder, vechten minder, het paargedrag verdwijnt en territoriaal gedrag zoals krabben en markeren neemt af. Gesteriliseerde katten worden ook rustiger en vertonen vriendelijker gedrag naar huiskatten. Anderzijds accepteert een groep gesteriliseerde zwerfkatten niet snel andere (niet-gesteriliseerde) katten. De populatie verwilderde katten zal door dit natuurlijk verloop steeds kleiner worden. Doordat de levensstijl van gesteriliseerde katten rustiger is, wordt hun conditie ook beter. Onze inspanningen om het zwerfkattenprobleem op te lossen zijn dus diervriendelijk en duurzaam en vooral voor de katten zelf een veel fijner alternatief dan het ongunstige lot dat voor veel soortgenoten onontkoombaar is.´

 

Meer info

 

www.denderleeuw.be/dierenwelzijn