Gemeente schakelt versnelling hoger in bestrijding van coronavirus

Burgemeester Jo Fonck heeft vanavond in samenspraak met het voltallige schepencollege enkele specifieke maatregelen voor Denderleeuw genomen in de bestrijding van het coronavirus (Covid-19). Tot en met 22 maart 2020 worden alle gemeentelijke evenementen afgelast, zowel binnen als buiten. Hetzelfde geldt voor alle activiteiten die de verenigingen gepland hebben in de gemeentelijke infrastructuur. Aan de verenigingen die elders activiteiten organiseren, wordt ten stelligste aangeraden om hun burgerplicht op te nemen en ook deze evenementen uit te stellen. Deze maatregelen worden permanent geëvalueerd en bijgestuurd waar nodig.

Burgemeester Jo Fonck werd woensdagnamiddag samen met de andere Oost-Vlaamse burgemeesters uitgenodigd voor overleg met de wnd. provinciegouverneur over de aanpak van het coronacrisis in Oost-Vlaanderen. “De federale overheid heeft weliswaar bepaalde maatregelen en aanbevelingen uitgevaardigd, zoals het verbod op evenementen van meer dan 1000 bezoekers in een afgesloten gebouw, maar voor het overige wordt uiteindelijk de verantwoordelijkheid gelegd bij de gouverneurs en de burgemeesters. Uit de consultatieronde bij de gouverneur bleek dat er verdeelde meningen zijn over de toepassing van de aanbevelingen en de maatregelen die noodzakelijk zijn om de pandemie in te dammen. Hoewel de medische experts duidelijk zijn: de komende dagen en weken wordt er een piek in het aantal besmettingen verwacht. De professor van UZ Gent die de wnd. gouverneur en burgemeesters kwam adviseren, gaf mee dat het coronavirus niet zomaar een griep is, dat de besmettingsgraad veel groter is en de gevolgen ook veel ernstiger kunnen zijn.”

“We mogen daar als gemeentebestuur niet licht over gaan. We moeten duidelijk maken dat er geen reden tot paniek is, maar dat de situatie wel ernstig is. En dus rekenen we ook op de burgerplicht en solidariteit van onze inwoners om de impact van het virus in te dammen. Ik kan niet genoeg benadrukken dat we allemaal een rol spelen in de bestrijding van het coronavirus. En zeker als gemeentebestuur willen we een duidelijk signaal geven.”

Het schepencollege kwam vanavond in spoedzitting samen om de situatie te bespreken. De extra maatregelen voor Denderleeuw, bovenop het besluit van de provinciegouverneur, werden opgenomen in een besluit van de burgemeester van 11 maart 2020. “We hebben samen beslist om in eerste instantie tot en met 22 maart 2020 alle gemeentelijke evenementen af te gelasten, zowel binnen als buiten. Hetzelfde geldt voor alle activiteiten die de verenigingen gepland hebben in de gemeentelijke infrastructuur (De Palaver, sporthal André Ottoy, zaal Breughel, het Koetshuis, de bibliotheek, de parketzaal en de kelder van ’t Kasteeltje). In de lijn van deze beslissing roepen wij alle andere organisatoren op om hun activiteiten in de komende periode te annuleren. We gaan zo veel mogelijk organisatoren contacteren en de verenigingen informeren over deze beslissing. En de scholen en woonzorgcentra volgen al de federale maatregelen.”

De dienstverlening in het administratief centrum, het ocmw, ’t Kasteeltje en het Huis van het Kind blijft vooralsnog gewaarborgd. Burgemeester Jo Fonck: “Enkel in de bibliotheek gaan de deuren dicht tot 22 maart. Voor het overige vragen we de bevolking om hun bezoek aan de gemeentelijke diensten te beperken. Voor dringende zaken staan we uiteraard ter beschikking van onze inwoners. En natuurlijk kunnen heel wat zaken digitaal afgehandeld worden via ons digitaal loket op de gemeentelijke website.”

Ook niet-dringende vergaderingen en afspraken met externe partners in de gemeentelijke gebouwen worden naar een latere datum verplaatst.

“We volgen de situatie op de voet en zullen bijsturen waar nodig”, besluit burgemeester Jo Fonck. “We vinden het belangrijk dat we een duidelijk standpunt innemen en onze bevolking tonen dat we geen afwachtende houding aannemen. Als we ons zouden vergissen of overdrijven, dan zullen we daar geen spijt van hebben. Maar als integendeel achteraf zou blijken dat we vandaag niet de nodige maatregelen hebben genomen, dan zouden we ons dat beklagen.”