Nieuws

Gemeente Denderleeuw op huizenjacht

De gemeente Denderleeuw is op huizenjacht.  Na eerder het voormalige Chinese restaurant in de Guido Gezellestraat met bijhorende grond aan te kopen voor de som van 340.000 euro, heeft men nu het oog laten vallen op de gebouwen van Triolet.

Triolet was sinds 1971 actief in de sector van lingerie.  De NV Triolet werd op 19 februari 2019 failliet verklaard en zo kwam de site die voor een deel gelegen is aan de Moreelstraat en de A. De Cockstraat leeg te staan. 

Op de gemeenteraad van 12 september 2019 keurden de raadsleden het punt goed om over te gaan tot een bod op de site Triolet. De site Triolet bestaat uit een deel dat gelegen is in A. De Cockstraat en een deel dat gelegen is in de Moreelstraat. Wat de bestemming betreft, worden momenteel verschillende pistes onderzocht.

“De site Triolet bestaat uit twee delen. Er is enerzijds de kant van de Moreelstraat waar zich magazijnen met een toegang tot de straat zich bevinden. Deze magazijnen sluiten aan op de site waar momenteel de huidige gemeentemagazijnen zijn ondergebracht. Anderzijds bestaat de site ook uit de kant A. De Cockstraat waar zich kantoorruimtes bevinden”, vertelt schepen Jan De Nul, bevoegd voor Facility Management.

“De aankoopprocedure verloopt via een curator. In dat opzicht moest er snel gehandeld worden en dat hebben we ook gedaan. De specifieke ligging van site Triolet is namelijk een opportuniteit die het gemeentebestuur niet kon laten liggen. De gemeenteraad verleende toelating tot het uitbrengen van biedingen binnen een zekere vork. Biedingen onder voorwaarden worden immers niet aanvaard door de rechtbank. Daarom moest de gemeenteraad akkoord gaan met het uitbrengen van biedingen. Doordat zo kort op de bal moest worden gespeeld, ligt de bestemming van het gebouw nog niet vast. Maar we zijn wel bezig met het onderzoeken van enkele pistes”, legt schepen De Nul uit.