Gemeente Denderleeuw wil voltijdse toeleider aanwerven

Denderleeuw kende de laatste jaren een snel veranderende bevolkingssamenstelling. In mei 2017 speelde het vorige gemeentebestuur hier reeds op in met het goedkeuren van een integrale visie op integratie. De belangrijkste actie die hieruit volgde was het inzetten op een uitgebreid onthaal van nieuwe inwoners met integratienoden. De noden zijn vandaag nog steeds groot. Om hier aan tegemoet te komen, legt het Vast Bureau aan de Raad voor Maatschappelijk Welzijn het voorstel voor om een voltijdse toeleider aan te werven.

“Vandaag is Denderleeuw een diverse gemeente met heel wat nieuwe inwoners van buitenlandse herkomst. Die nieuwe, vaak anderstalige, inwoners komen veelal uit Brussel en zijn van Afrikaanse afkomst. Maar we mogen ook niet vergeten dat evengoed de superdiversiteit toeneemt”, vertelt Andy Depetter, schepen van Integratie. “Volgens de wetgeving zijn het merendeel van die nieuwe inwoners van buitenlandse herkomst niet verplicht tot inburgeren. Zij migreren vaak vanuit Brussel of een andere Vlaamse gemeente. Het zijn enkel de inwoners die naar Vlaanderen migreren vanuit het buitenland die verplicht zijn tot inburgeren. Als lokale overheid willen we echter met alle nieuwe inwoners aan de slag gaan. Daarom zetten we ook maximaal in op een sterk integratiebeleid in onze gemeente.”

“Sinds twee jaar worden alle nieuwe inwoners van buitenlandse herkomst die zich aanmelden in onze gemeente actief gecontacteerd en uitgenodigd voor een onthaalgesprek. In zo’n onthaalgesprek worden ze geïnformeerd over onze gemeente, onze diensten en de Nederlandse taallessen. We beschouwen Nederlands als bindtaal en een belangrijke hefboom tot integratie in onze gemeente”, zegt schepen voor Sociale Zaken, Sofie Renders. “In eerste instantie vormen alle nieuwe inwoners van buitenlandse herkomst de doelgroep van ons onthaalbeleid. Maar daarnaast willen we ook onthaalgesprekken plannen met ‘oudkomers’. Dit zijn mensen van vreemde herkomst die al langer in onze gemeente wonen, maar toch nog grote integratienoden hebben.”

“Momenteel is er één toeleider van Pin vzw enkele uren per week aan de slag. Omdat we het onthaalbeleid positief geëvalueerd hebben en we merken dat het zinvol is om hier nog meer in te investeren, willen we een vast gezicht aanwerven die als toeleider voltijds aan de slag gaat. Dankzij deze voltijdse kracht zullen we nog meer en nog sneller deze nieuwe inwoners kunnen bereiken. De toeleider zal bovendien ook nauw samenwerken met de inclusieambtenaar, de dienst Burgerzaken, de sociale dienst van het OCMW en het Huis van het Kind”, besluit schepen Depetter.