Gemeente vraagt parkeerverboden te respecteren voor veegbeurt

Vorige maand voerde een aannemer in opdracht van de gemeente een eerste veegbeurt uit in alle straten van Denderleeuw in het kader van pesticidenvrije onkruidbestrijding. De evaluatie was over de volledige lijn positief. Daarom start vanaf morgen de tweede veegbeurt volgens dezelfde werkplanning en parkeerverboden. Om tot het gewenste resultaat te komen vragen we de medewerking van elke inwoner.

 

“Vanaf morgen start een aannemer met een tweede borstel- en veegbeurt om het onkruid in alle straatgoten en op het openbaar domein zonder pesticiden te verwijderen”, legt de schepen bevoegd voor Groenbeleid uit. “Nog tot november zal hij systematisch borstel- en veegbeurten uitvoeren in de hele gemeente. Als gemeentebestuur investeren we hierin zo’n 75.000 euro.”

 

“Om er voor te zorgen dat de ploeg opnieuw vlot aan de slag kan, hebben de gemeentelijke diensten Mobiliteit en Openbare Ruimte een werkschema en parkeerplanning opgesteld”, vervolgt de schepen. “Die parkeermaatregelen zijn voor sommige straten echt noodzakelijk om zo vlot mogelijk te kunnen werken, en dus de hinder voor de inwoners zo veel mogelijk te beperken. Indien er nog enkele wagens geparkeerd staan op de route van de borstelmachine, moet de machine uitwijken en kan dus een deel van de straat niet gedaan worden.”

 

“Uiteraard kan deze manier van werken enkel slagen als iedereen meewerkt en zich aan de afspraken houdt”, vult de burgemeester aan.

 

Hou de planning in de gaten zodat u juist parkeert

 

“Om als inwoner op tijd uw wagen te kunnen verplaatsen, wordt het parkeerverbod vooraf uitgezet door de gemeentediensten. Daarnaast valt er bij iedereen een bewonersbrief in de bus en wordt een aankondiging van het parkeerverbod onder de ruitenwissers van alle geparkeerde auto’s in de straat gestopt.” leggen schepen en burgemeester uit. Bedoeling is dat u uw wagen de dag vooraf of voor 6 uur ‘s ochtends in de garage plaatst of in een aanpalende straat parkeert. Zo kan de aannemer de borstel- en veegwerken snel en volledig uitvoeren.

 

“Wij hopen te kunnen rekenen op de medewerking van iedereen om de straatgoten onkruidvrij te houden. Zo kan de hinder tot een minimum beperkt blijven en zorgen we samen voor een propere buurt”, aldus de burgemeester.