Nieuws

Denderleeuw zet volop in op Klimaatplan

Op 26 juni 2018 keurde de gemeenteraad van Denderleeuw het Klimaatplan, dat tot stand kwam via het project Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen, goed. Het gemeentebestuur ging hiermee onmiddellijk aan de slag. Iets meer dan een jaar na goedkeuring zijn er al enkele klimaatgezonde acties in de praktijk omgezet om de doelstelling van 40% minder CO2- uitstoot tegen 2030 te behalen.

“De doelstelling van het Klimaatplan is om tegen 2030 40% minder CO2 uit te stoten door verschillende klimaatgezonde acties te ondernemen. Om deze doelstelling te bereiken hebben we de laatste zes maanden enkele acties in de praktijk gebracht”, zegt Andy Depetter, schepen van Klimaat en Duurzaamheid. “In onze gemeente kan je bijvoorbeeld energiepremies aanvragen voor het plaatsen van vloer-, muur- en dakisolatie, hoogrendementsglas, een zonneboiler of voor een hemelwaterinstallatie. In de periode januari-juni werd hier 82 keer gebruik van gemaakt, goed voor een totaal bedrag van 12.189 euro. Dit is zeker een mooi aantal, maar we willen onze inwoners nog meer aanmoedigen om deze premies aan te vragen. Het plaatsen van vloer-, muur- of dakisolatie of hoogrendementsglas heeft namelijk een direct verlagend effect op de CO2-uitstoot van onze gezinnen. Een heel belangrijk aspect in het behalen van onze Klimaatdoelstelling. Niet vergeten dat ook Vlaanderen premies geeft voor renovatiewerken. We raden onze burgers aan om zeker een kijkje nemen op de website www.vlaanderen.be/overkoepelende-renovatiepremie.”

Schepen voor Mobiliteit, Yves De Smet, vervolgt: “Er werd niet alleen gefocust op de energiepremies, maar ook op het STOP-principe (Stappen , Trappen, Openbaar vervoer, Personenwagens). In onze scholen is dit principe al goed ingeburgerd, maar we willen dit in heel de gemeente bereiken. Om meer mensen op de fiets te krijgen, moet ook de nodige infrastructuur aanwezig zijn. Daarom werd er aan het Kasteeltje een overdekte fietsenstalling geplaatst. Daarnaast werd er een laadpaal voor elektrische wagens geplaatst aan het Welleplein. Ook in de Moreelstraat en aan het Walleken is er één te vinden. Tot slot starten we binnenkort met een e-bike project bij het gemeentepersoneel. We willen namelijk meer collega’s op de fiets krijgen voor het woon-werkverkeer. Als gemeentebestuur moeten we het goede voorbeeld geven en dus voegen we de daad bij het woord.”

“Het blijft niet alleen daar bij. Begin dit jaar werd het geboortebos uitgebreid met zo’n 230 bomen. Als je weet dat 1 boom 10 airco’s vervangt, dan kan dit al tellen. De openbare verlichting wordt stelstelmatig vervangen door LED-verlichting en ook op het vlak van duurzame verwarmingsmogelijkheden zitten we niet stil. Zo zullen de oude verwarmingsketels in ’t Kasteeltje vervangen worden door nieuwe condenserende verwarmingsketels. De nieuwe brandweerkazerne en het gebouw voor de gemeentelijke technische dienst zullen dan weer verwarmd worden door een biomassaketel,” aldus schepen Depetter.