Nieuws

Gemeente zoekt en motiveert onthaalouders

Kinderopvang De Puzzel wil meer mensen warm maken om onthaalouder te worden. De Puzzel start daarom een promocampagne en houdt een infoavond voor kandidaat-onthaalouders op donderdag 14 april om 19 uur in het Koetshuis. De gemeente Denderleeuw biedt voortaan ook extra voordelen aan de onthaalouders van De Puzzel, als blijk van erkenning en waardering.

 

“Er zijn al een aantal jaren onvoldoende opvangplaatsen voor baby’s en peuters in Denderleeuw. Ook bij de gemeentelijke Kinderopvang De Puzzel, waar onze dienst Baby- en peuteropvang op dit ogenblik al met een wachtlijst van 84 kinderen werkt”, legt schepen Jo Fonck, bevoegd voor Onderwijs & Kinderopvang, uit.

 

“Het is natuurlijk een algemene maatschappelijke evolutie dat er steeds meer nood is aan opvang voor kinderen tot 2,5 jaar.  Als we de prognoses voor de komende jaren bekijken, zal de vraag naar een plaats alleen maar toenemen. Er moeten dus dringend extra onthaalouders bijkomen. Maar dat is zeker niet evident. Door de verstrenging van de bovenlokale wetgeving hebben zelfs een aantal onthaalouders afgehaakt en is het nog moeilijker geworden om nieuwe onthaalouders te vinden.” vervolgt Jo Fonck.

 

Kinderopvang De Puzzel start daarom een grote promocampagne om onthaalouders te zoeken. Zo is er op donderdag 14 april een infoavond in het Koetshuis. Vanaf 19 uur ontdekken kandidaat-onthaalouders er welke stappen ze moeten zetten om onthaalouder te worden en hoe de gemeente Denderleeuw hen kan steunen en helpen.

 

Bovendien steunt en ondersteunt de gemeente Denderleeuw de onthaalouders van Kinderopvang De Puzzel op allerlei manieren. Niet alleen kunnen ze materiaal gebruiken (bedjes, parken, eetstoelen…) of vormingsavonden bijwonen, ze krijgen ook een hospitalisatieverzekering, een teambuildingsactiviteit, een abonnement op het tijdschrift KIDDO, de terugbetaling van het griepvaccin, een cadeautje op de Dag van de Onthaalouder…

Startende onthaalouders krijgen bovendien een startpremie van 430 euro. Ook het kennismakingstraject gezinsopvang dat kandidaat-onthaalouders moeten volgen, wordt terugbetaald bij de effectieve start als onthaalouder.

 

Op de website www.ikwordonthaalouder.be kunnen kandidaten ontdekken welke stappen ze moet zetten om onthaalouder te worden.

 

De Brabanter Nico©