Nieuws

Gemeentelijk algemeen nood- en interventieplan Denderleeuw goedgekeurd

Tijdens de voorbije maanden werd door de gemeentelijke veiligheidscel hard gewerkt aan een grondige actualisering van het algemeen nood- en interventieplan (ANIP). Op de gemeenteraad van december werd dit zogenaamde ‘rampenplan’ goedgekeurd. Daarmee is het aangepaste ANIP van Denderleeuw nu officieel van kracht.

“We maken een gemeentelijk algemeen nood- en interventieplan (ANIP) op om zo goed mogelijk voorbereid te zijn op noodsituaties en dus een snelle, efficiënte en gecoördineerde hulpverlening mogelijk te maken”, legt burgemeester Jo Fonck uit. “In het plan lijsten we de algemene noodplannings- en coördinatierichtlijnen voor de verschillende interventiediensten op. Daarnaast maakte de gemeentelijke veiligheidscel een grondige analyse op van de risico’s op ons grondgebied, zoals overstromingen of langdurige droogte, en werden ook bijhorende infokaarten opgemaakt die de veiligheidsdiensten snel een algemeen overzicht geven van de situatie op het terrein.”

“Mocht er zich een noodsituatie voordoen, hebben we in het plan bepaald wie welke verantwoordelijkheid draagt binnen onze organisatie gaande van alarmering en afspraken rond communicatie tot het opvangen slachtoffers”, gaat burgemeester Fonck verder. “Uiteraard spreekt het voor zich dat dit theoretische plan regelmatig zal getest worden in de vorm van oefeningen. Dit werd de voorbije jaren meermaals succesvol uitgevoerd en binnenkort staat er een nieuwe oefening op de planning. Dit soort tests laat toe het plan bij te sturen waar nodig.”