Nieuws

Politieverordening rond clubhuizen motorclubs goedgekeurd op gemeenteraad

Op de gemeenteraad van 23 januari werd de politieverordening clubhuizen van motorclubs goedgekeurd. Hiermee wil de gemeente een krachtig en proactief signaal geven.

“Ik ben tevreden dat de politieverordening clubhuizen van motorclubs op de gemeenteraad van januari werd goedgekeurd. Want hoewel we op dit moment niet te maken hebben met de aanwezigheid van clubhuizen van motorclubs in Denderleeuw, is het toch belangrijk om een krachtig en proactief signaal te geven”, zegt burgemeester Jo Fonck. “De aanwezigheid van clubhuizen van motorclubs, die gekenmerkt worden door een gemeenschappelijke groepscultuur, kan namelijk risico’s met zich mee brengen voor de openbare rust en veiligheid. Ik denk dan aan het aan- en afrijden van lawaaierige voertuigen zowel ’s nachts als overdag, wildparkeren, geluidsoverlast, enzovoort. Bovendien heerst er een historische rivaliteit tussen motorclubs die kan leiden tot conflicten en dit willen we in Denderleeuw vermijden.”

“Met de politieverordening wil de gemeente dan ook de openbare rust en veiligheid vrijwaren. De verordening voorziet in een aanvraagprocedure voor het vestigen van een motorclub en stelt voorwaarden waaraan het gebouw, de uitbater en de leden dienen te voldoen. Indien de politieverordening niet wordt nageleefd, wordt dit bestraft aan de hand van gemeentelijke administratieve sancties”, aldus burgemeester Fonck.