Nieuws

Gemeenteraad geeft groen licht voor herstructurering gemeentelijke basisschool

Op de gemeenteraad van 27 januari werd de herstructurering van de gemeentelijke basisschool goedgekeurd. Voortaan zullen GBS Welle en GBS Iddergem ‘De Toverlelie’ niet één school vormen, maar twee volwaardige scholen.

“Doorheen de jaren kenden de twee vestigingen van gemeentelijke basisschool Denderleeuw, Iddergem en Welle, een sterke groei. Vandaag lopen meer dan 290 leerlingen school in Iddergem en zitten meer dan 280 leerlingen in Welle op de schoolbanken. Deze cijfers maakten de gemeentelijke basisschool Denderleeuw verreweg de grootste school van haar scholengemeenschap (SG VLAARD) en het was duidelijk dat een herstructurering, om van beide vestigingen twee volwaardige scholen te maken, zich opdrong”, vertelt schepen van Onderwijs Jan De Nul.

Schepen De Nul vervolgt: “Met een steeds groter takenpakket, een groeiend aantal leerlingen en een pandemie is het voor de directeur, Geert Monsaert, en zijn team stilaan een titanenwerk geworden om het kwaliteitsvol onderwijs te voorzien waar zij dagelijks naar streven. Er is de voorbije twee jaar bijna geen dag geweest dat de heer Monsaert niet in de weer was voor de school. Zijn expertise en werklust werden ook opgemerkt door de scholengemeenschap, wat er toe leidde dat hij sinds 1 januari 2022 ook halftijds de opdracht van coördinerend-directeur van de scholengemeenschap opneemt. Juffrouw Gwen Van Herreweghe werd door het schoolbestuur aangeduid om de heer Monsaert halftijds te vervangen binnen de gemeentelijke basisschool.”

“De vele uitdagingen deden ook binnen de schoolraad en het afzonderlijk bijzonder onderhandelings- en overlegcomité het idee rijzen om de school te herstructureren”, aldus schepen van Organisatie en Kwaliteit Andy Depetter. “Na grondig voorbereidend werk van de dienst Onderwijs, de school en de Onderwijsvereniging van Steden en Gemeenten, keurde het college van burgemeester en schepenen reeds op 21 december de herstructurering principieel goed. De definitieve goedkeuring om tot twee volwaardige gemeentelijke basisscholen te komen, kwam er op de gemeenteraad van 27 januari.”

“Beide scholen zullen, met het lokaal bestuur als schoolbestuur, dezelfde visies, reglementen en contracten blijven hanteren. De herstructurering heeft het voordeel dat er een bijkomend ambt van directeur wordt gecreëerd zonder dat dit financiële impact heeft op het schoolbestuur. Zo’n bijkomend ambt van directeur is heel belangrijk voor de bereikbaarheid en zichtbaarheid bij kinderen, ouders en leerkrachten. Bovendien kunnen er ook extra uren kinderverzorging, administratie en zorgcoördinatie ingericht worden. Kortom, een herstructurering komt de kwaliteit van het gemeentelijk onderwijs ten goede. Het streven naar een kwaliteitsvol gemeentelijk onderwijs was namelijk een belangrijk actieplan in ons meerjarenplan”, besluit schepen De Nul.