Nieuws

Toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen goedgekeurd

Op de gemeenteraad van 23 januari werd het lokaal toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen in het kader van lokale binding goedgekeurd. Door deze goedkeuring kan de gemeente een woonbeleid op maat van lokale noden voeren en meer bepaald inzake de toewijzing van sociale woningen.

“Het aantal inwoners en ook de diversiteit in onze gemeente is de laatste jaren sterk gestegen. Deze stijgingen gaan gepaard met sociale veranderingen en problemen op de lokale woonmarkt. Zo is het bijvoorbeeld soms moeilijk voor inwoners om een geschikte woning te vinden”, zegt burgemeester Jo Fonck en verantwoordelijk voor Huisvesting. “Lokale besturen kunnen wel autonome beleidskeuzes maken die een oplossing bieden aan deze problemen op de lokale woonmarkt of die inspelen op lokale opportuniteiten. Dankzij deze autonomie kunnen we een woonbeleid creëren dat zorgt voor optimale ontwikkelingskansen voor iedereen, een optimale leefbaarheid van de wijken, het bevorderen van de integratie van de bewoners in de samenleving en het bevorderen van gelijke kansen voor iedereen.”

Schepen Jan De Nul, bevoegd voor Sociale Huisvesting, vervolgt: “Een essentieel element van een woonbeleid op maat van lokale noden, is het beleid inzake de toewijzing van sociale woningen. Met het goedgekeurde lokaal toewijzingsreglement kan prioriteit gegeven worden aan mensen die lange tijd in Denderleeuw hebben gewoond. Dit helpt om sociale verdringing tegen te gaan. Zo kunnen we mensen die in Denderleeuw wonen en/of opgegroeid zijn of lang gewoond hebben en een band gecreëerd hebben met de gemeente, de kans geven om in Denderleeuw te kunnen blijven wonen of terug te keren naar hun vertrouwde omgeving en dit in een aangepaste en betaalbare woning.”

Voorrangsregels lokale binding

Volgende bijkomende bindingsfactoren zijn opgenomen in het lokaal toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen.

De mogelijke bijkomende bindingsfactoren zijn:

  • De kandidaat-huurder woont sinds de geboorte in Denderleeuw. Bij een koppel geldt dat één van beide partners hieraan moet voldoen. 
  • De kandidaat-huurder woont minimaal 15 jaar in Denderleeuw woont of heeft gewoond. Bij een koppel geldt dat één van beide partners hieraan moet voldoen. 
  • De kandidaat-huurder is in de periode van zes jaar voor de toewijzing minstens drie jaar inwoner van Denderleeuw of is geweest.