Nieuws

Gratis duurzaam bouw- en renovatieadvies wordt verdergezet tot 2025

In samenwerking met de Provincie Oost-Vlaanderen biedt de gemeente Denderleeuw ook in de komende  vijf jaar duurzaam bouw- en renovatieadvies aan inwoners aan. De engagementsverklaring Duurzaam bouw- en renovatieadvies is namelijk verlengd tot 2025. Door dit engagement kunnen inwoners gratis renovatie- en/of bouwadvies én een begeleidingstraject aanvragen aan het provinciaal Steunpunt Duurzaam Wonen en bouwen.

“De engagementsverklaring Duurzaam bouw- en renovatieadvies dat we in samenwerking met het Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen van de provincie Oost-Vlaanderen zijn aangegaan, is verlengd tot 2025. Dit is ontzettend goed nieuws, want dit betekent dat inwoners ook de komende 5 jaar gratis bouw- en renovatieadvies kunnen aanvragen. Door advies en begeleiding aan te bieden, zetten we in op meer woonkwaliteit en een kwaliteitsvol woonaanbod voor onze inwoners. Op deze manier werken we aan ‘bouwen aan buurten’, wat één van de speerpunten is in het meerjarenplan”, zegt schepen Jan De Nul.

Burgemeester Jo Fonck gaat verder: “In een persoonlijk gesprek met een professioneel adviseur bespreek je hoe de renovatie op een duurzame manier kan gebeuren. Ook voor nieuwbouwplannen is dit mogelijk. Daarbovenop kan het uitgebreid worden met een lokaal renovatietraject wat eigenlijk een begeleidings- en ontzorgingstraject is. Dit betekent dat inwoners ondersteund en begeleid worden in de planning en uitvoering van hun renovatiewerken. Ook het aanvragen van premies valt hier onder. Dit advies en traject is gratis voor de deelnemende eigenaren, maar de gemeente betaalt wel een kostprijs voor dit gratis renovatieadvies aan huis.”

“We zijn dit engagement aangegaan omdat veel woningen nog teveel energie verliezen. Terwijl dit vaak met eenvoudige ingrepen kan aangepakt worden. Renoveren is ook iets waar nogal wat mensen tegenop zien.

Omdat we mensen hierin willen helpen en ook overtuigen om deze stap te zetten, bieden we gratis advies en begeleiding aan. We willen hen namelijk aansporen om slimme en duurzame keuzes te maken. Niet alleen winnen ze hiermee aan comfort, ze besparen energie en dus ook geld, de waarde van de woning verhoogt en bovendien komt het het klimaat ten goede”, zegt schepen Andy Depetter.

Meer info over het gratis bouw- en renovatieadvies en/of begeleidingstraject is te vinden op www.denderleeuw.be/denderleeuwrenoveert.