NieuwsPolitiek

Groen Denderleeuw wil schepen van dierenwelzijn

Momenteel wordt er in Denderleeuw achter de schermen gewerkt aan de samenstelling van een nieuw gemeentebestuur en dus ook schepencollege. Dit is volgens Groen Denderleeuw het uitgelezen moment om de aangelegenheid Dierenwelzijn expliciet aan een schepen toe te wijzen, omdat ook in die materie de lokale overheid een zeer belangrijke rol te spelen heeft. "Voor de duidelijkheid, de bevoegdheid zou toegevoegd worden aan het mandaat van een van de schepenen, we stellen niet voor een extra schepen toe te voegen aan het college" stelt Wim Van Wesemael, voorzitter van GROEN Denderleeuw.

 

Bijna 1 op 4 Vlaamse steden en gemeenten beschikken vandaag al over een schepen van Dierenwelzijn. Met slechts 9 schepenen van Dierenwelzijn, behaalt onze provincie op dit moment de slechtste score binnen het Vlaams Gewest.

 

Op voorstel van Groen heeft het Oudenaardse stadsbestuur vorig jaar dierenwelzijn expliciet aan de bevoegdheden van een van de schepenen toegevoegd. Bovendien heeft de stad zich geëngageerd om een plan op te stellen, met concrete initiatieven en acties om het welzijn van de dieren in de stad te verbeteren.

 

"Denderleeuw kan nu dezelfde ambitie tonen. Groen Denderleeuw heeft het ‘beleidsplan Dierenwelzijn’ van de stad Oudenaarde op haar website geplaatst. We hopen alvast de nieuwe bestuursploeg te kunnen inspireren" besluit Wim.