Guy Dhaeseleer gaat Liesbeth Homans interpelleren inzake rol gouverneur

Vlaams Volksvertegenwoordiger Guy Dhaeseleer uit Ninove zal op vraag van de Denderleeuwse Vlaams Belang-fractie een vraag indienen aan minister Liesbeth Homans N-VA in het Vlaams Parlement in verband met de mogelijke schending van de verplichte neutraliteit van de Oost-Vlaamse gouverneur.

 

De gemeente Denderleeuw belandde na de verkiezingen zoals geweten in een politieke crisis. In november vorig jaar werd de onbestuurbaarheid uitgeroepen. Daartegen werden procedures aangespannen. Eind juni riepen CDV, SP.a-Open en een onafhankelijk raadslid opnieuw de onbestuurbaarheid uit. Op grond van de kennisgeving van de onbestuurbaarheid gaf de minister conform artikel 47 bis van het gemeentedecreet aan de Oost-Vlaamse provinciegouverneur Jan Briers een bemiddelingsopdracht.

 

Deze bemiddeling is een verplicht onderdeel van de procedure tot herstel van de bestuurbaarheid.Inmiddels heeft Briers zijn bemiddelingsronde afgerond en stelt hij een rapport op voor de minister, wa  arna – in geval de bemiddeling slaagt – een nieuwe coalitie gevormd kan worden.  Merkwaardig aan de bemiddelingsgesprekken van de gouverneur was dat hij niet alle in de Denderleeuwse gemeenteraad vertegenwoordigde partijen uitnodigde.

 

Het Vlaams Belang – dat nochtans het college bij meerdere gelegenheden depanneerde en op deze wijze verhinderde dat de werking van de gemeente volledig stilviel – kreeg niet de kans om op gesprek te komen bij de gouverneur. Nochtans had Briers publiek aangekondigd met álle partijen te zullen spreken.

 

De vraag dient gesteld of de gouverneur op deze wijze zijn verplichte neutraliteit als ambtenaar niet heeft geschonden.Vragen aan minister Liesbeth Homans:

  1. Druist het feit dat de gouverneur bij zijn bemiddelingsopdracht één partij weert uit de bemiddelingsgesprekken niet in tegen de apolitieke en neutrale opstelling die bij zijn functie als commissaris van de Vlaamse Regering hoort?
  2. Behoort een gouverneur in het kader van zijn neutraliteit als po  litieke ambtenaar niet álle politieke partijen te spreken in het kader van een bemiddelingsopdracht?
  3. Indien niet, waarom niet? Op welke criteria dient hij zich dan te baseren bij het selecteren wie wel en niet wordt betrokken bij bemiddelingsgesprekken tot het vormen van een nieuwe coalitie, ermee rekening houdend dat hij neutraal en onpartijdig moet zijn?
  4. Indien de minister van oordeel is dat de Oost-Vlaamse gouverneur niet voldaan heeft aan zijn neutraliteitsplicht, welke initiatieven zal zij dan nemen met betrekking tot de Denderleeuwse situatie?
  5. Zal de minister desgevallend initiatieven nemen die moeten waarborgen dat gouverneurs ook in het kader van een bemiddelingsopdracht voortaan een schijn van partijdigheid vermijden?

 

Persbericht Vlaams Belang Denderleeuw