Nieuws

Heropening kunstgrasveld en sport- en speelruimte in Denderleeuw

Het gemeentelijke kunstgrasveld wordt opnieuw geopend vanaf donderdag 28 mei 2020.  Ook de speelpleintjes zijn opnieuw open voor kinderen onder 12 jaar. Er zijn echter wel nog strikte voorwaarden en beperkingen voor de gebruikers.

Heropening gemeentelijk kunstgrasveld

“Vanaf donderdag 28 mei heropenen we het gemeentelijke kunstgrasveld voor lokale verenigingen en clubs”, vertelt sportschepen Yves De Smet. “Sinds de versoepeling van de corona-maatregelen is het mogelijk om opnieuw in groepsverband te sporten, weliswaar onder strikte voorwaarden. Zo zijn enkel sporters toegelaten in clubverband, met maximaal 20 personen en onder begeleiding van een coach of meerderjarige begeleider.”

“Door het kunstgrasveld ter beschikking te stellen, wil het gemeentebestuur lokale clubs de kans geven om opnieuw in groep te sporten”, licht De Smet verder toe. “Omdat we iedere club de mogelijkheid willen geven om hiervan gebruik te maken, is het gebruik per club beperkt tot maximaal 1 uur per dag tussen 16.30 en 22.00 uur. Reservaties zijn vanaf vandaag mogelijk via sport@denderleeuw.be.”

Groepssport in openbare ruimte

De sportdienst ontving ook vele vragen over het sporten in openbare ruimte.  “Om aan deze vraag tegemoet te komen zijn vanaf vandaag sportactiviteiten mogelijk op drie specifieke locaties: het Broekpark, de tuin van ’t Kasteeltje en het grasveld op de Thontlaan. Aanvragen kunnen ingediend worden via vrijetijd@denderleeuw.be”, aldus schepen van Jeugd Sofie Renders. 

Speelruimte voor -12 jarigen

“Vanaf vandaag woensdag 27 mei zijn alle speelpleintjes in de gemeente opnieuw open voor gebruik, weliswaar enkel voor kinderen onder de 12 jaar”, vervolgt schepen Sofie Renders. “Centraal in deze beslissing staat het psychologisch welzijn van onze kinderen en eveneens de input van virologen dat kinderen geen motor zijn in de verspreiding van het virus.”

Volwassenen die de kinderen begeleiden moeten de veiligheidsafstand in acht nemen. Ook mogen er slechts 20 kinderen tezelfdertijd op eenzelfde speelplek spelen. “We vragen (groot)ouders om hierin de nodige verantwoordelijkheid op te nemen.”

“Op dit moment kunnen kinderen en jongeren van +12 jaar nog niet in de openbare ruimte terecht voor spel of sport. Om die reden blijft voorlopig ook het basketterrein op pleintje Wolfsgracht in Huisegem en de voetbalkooi in het sport- en recreatiepark afgesloten voor gebruik”, aldus Sofie Renders.

“We zoeken snel een oplossing om ook deze jongeren een buitenaanbod te kunnen bieden, want de vraag is groot. We bekijken de voorwaarden om deze locaties zo snel mogelijk open te stellen”, besluit Yves De Smet.