Nieuws

Herziening RUP Verruimd Broekpark is afgerond

Het planproces om het Ruimtelijke Uitvoeringsplan (RUP) Verruimd Broekpark te herzien is afgerond. In november 2021 gingen Lokaal Bestuur Denderleeuw en SOLvA samen aan de slag om het RUP Verruimd Broekpark aan te passen aan de huidige situatie. Op de gemeenteraad van 22 september 2022 werd de herziening definitief vastgesteld. Dankzij deze herziening kan het gebied verder ontwikkeld worden als trekpleister voor natuurbeleving en recreatie.

“Het RUP Verruimd Broekpark werd definitief vastgesteld op 30 mei 2006, maar niet alle doelstellingen van het ruimtelijk uitvoeringsplan werden toen gerealiseerd. De toenmalige voorschriften waren te beperkend voor de ontwikkeling van het Broekpark die we voor ogen hebben. Er waren bijvoorbeeld zones voor openluchtrecreatie opgenomen die door een aantal strikte voorschriften enkel één type sportbeleving mogelijk maakten. Een herziening van de voorschriften drong zich op”, legt schepen Yves De Smet uit.

Schepen Sofie Renders vervolgt: “Via de herziening van een aantal inrichtingsvoorschriften, heeft Lokaal Bestuur Denderleeuw het mogelijk gemaakt om de invulling van het hele Broekpark op een recreatieve maar ook ecologisch duurzame manier verder te zetten. Er zullen voor alle duidelijkheid enkel zachte vormen van recreatie toegelaten zijn, voorbeelden zijn een speelbos of een BMX-parcours, zodanig dat het groene karakter van het Broekpark gevrijwaard kan blijven. De beperkende voorschriften waarbij enkel de mogelijkheid voorzien was voor kort gemaaid gras en voetbalvelden zijn nu aangepast naar ruimere recreatieve mogelijkheden. Het planproces is nu afgerond en we hopen het hiermee een nieuwe impuls te geven aan de volledige ontwikkeling van het Broekpark zodat het nog meer kan uitgroeien tot een belangrijke trekpleister voor natuurbeleving en recreatie in Welle.”