Nieuws

Hoeve onder de sloophamer voor uitbreiding Gemeentelijke Basisschool Iddergem

Vanochtend is de aannemer begonnen met de sloop van de leegstaande hoeve in de Hoogstraat, naast de gemeenteschool van Iddergem.

 

Hierdoor komt er ruimte vrij voor de geplande uitbreiding van de Iddergemse basisschool.

De afbraakwerken zullen ongeveer een maand in beslag nemen.

De aannemer neemt alle nodige veiligheidsmaatregelen zodat de schoolkinderen op een veilige afstand van de werken gehouden worden.

 

 

De gemeentelijke bassischool in Iddergem barst al enkele jaren uit haar voegen. Om de capaciteitsdruk van het stijgende aantal leerlingen structureel aan te pakken, is een uitbreiding van de school noodzakelijk. ”De bouwplannen voorzien in de nieuwbouw van 4 klassen, 2 zorgklassen, een polyvalente zaal/refter, een keuken en extra sanitair, op het terrein waar nu de hoeve in de Hoogstraat staat. Op het terrein langs de Aststraat komt bovendien een parking met 26 parkeerplaatsen, zodat de parkeerdruk in de schoolomgeving sterk zal afnemen”, licht onderwijssschepen Jo Fonck toe.

 

“Het gemeentebestuur kiest er bewust voor om de nieuwe refter als polyvalente zaal in te richten en ter beschikking te stellen van de buurt”, aldus Fonck. “Voor buitenschoolse activiteiten zal het gebouw daarom beschikken over een inkomdeur langs de Hoogstraat. Een tweede inkomdeur langs de achtergelegen speelplaats zorgt voor een veilige circulatie van de leerlingen.”

 

 

“Dit dossier verschafte ook een opportuniteit om de mobiliteit op en rond de school aan te pakken”, vult Jan De Nul, schepen van Mobiliteit & Patrimonium, aan. “Zo is het huidige aantal parkeerplaatsen aan de Hoogstraat ruim onvoldoende voor het personeel: slechts 7 plaatsen voor 20 medewerkers. Daarom wordt op het terrein langs de Aststraat een parking voorzien met 26 parkeerplaatsen voor personeelsleden.  Door het wegvallen van de 7 parkeerplaatsen in de Hoogstraat kunnen we hier op termijn trouwens een veiliger circulatie creëren in de vorm van een ‘toegangsplein’ als overgangszone tussen school en de openbare weg. In de Aststraat wordt bovendien een toegang voor fietsers voorzien, gescheiden van de autocirculatie.”

 

De Brabanter Nico©

Foto : Google Streetview