Faits DiversNieuws

Honden in beslag genomen bij vzw Dierbaar Natuurlijk

De lokale politie, de Vlaamse inspectiedienst Dierenwelzijn en de gemeentelijke milieu- en huisvestingsdienst voerden op dinsdag 23 april een controle uit bij de vzw Dierbaar Natuurlijk in de Lindestraat. Daarbij nam de inspecteur Dierenwelzijn 2 honden in beslag wegens gebrekkige huisvesting en leefomstandigheden. Voor de opvang van deze honden had de vzw geen erkenning als asiel of pension bij de Vlaamse dienst Dierenwelzijn.

 

“Als gemeentebestuur is het onze taak om na te gaan of de organisatie het welzijn van de dieren kan garanderen”, vertelt schepen voor Dierenwelzijn Yves De Smet. “Hier werd weinig ondernomen om de dieren van enige vorm van comfort te voorzien. In dit verhaal zijn geen verzachtende omstandigheden. Mensen lieten in volle vertrouwen hun huisdier achter en kregen het nadien ziek of in verwaarloosde staat terug. Wie een opvang voor dieren wil oprichten moet zich bewust zijn van de regels en verplichtingen die hieraan verbonden zijn en deze ook respecteren.”

 

Een erkend asiel werd opgevorderd om de dieren op te vangen. Er werden eveneens maatregelen opgelegd om ook de leefomstandigheden van de honden van de bewoners te verbeteren.