Nieuws

ILvA-recyclagepark Denderleeuw ondergaat infrastructuurwijzigingen

Vanaf het najaar 2023 zal het ILvA-recyclagepark in Denderleeuw er lichtjes anders uitzien. Om de lange wachtrijen aan de ingang beter te regelen en de verkeersproblemen op het rondpunt weg te werken zal het park enkele infrastructuurwijzigingen ondergaan. Het Lokaal Bestuur Denderleeuw keurde hiervoor de omgevingsvergunning goed.

“Het recyclagepark van Denderleeuw wordt druk bezocht waardoor er regelmatig lange rijen auto’s staan aan te schuiven aan de ingang en er verkeersproblemen ontstaan op het rondpunt op de Thontlaan”, vertelt schepen van Mobiliteit, Yves De Smet. “Er werd tijdelijk een verharding op de berm voorzien om dit op te vangen, maar met de geplande aanpassingen zullen de problemen definitief van de baan zijn en zal er een betere verkeersdoorstroming zijn.”

Tina Verraes, communicatieverantwoordelijke van ILvA verduidelijkt: “De inrij-weegbrug zal zich op zo’n 30 meter van de straatzijde bevinden, waardoor een aantal wagens zich in een wachtrij kunnen opstellen vóór de weegbrug. De wachtstrook ná de weegbrug is zo ingericht dat er 10 à 25 wagens, afhankelijk van hoeveel er zijn met een aanhangwagen, kunnen wachten. Een halfuur vóór opening van het recyclagepark zal de toegangspoort aan de straatzijde geopend worden, kunnen bezoekers reeds inwegen, en kan een wachtrij gevormd worden ná de weegbrug. Op het openingstijdstip gaat dan de slagboom op het einde van de wachtrij open. Door deze ingreep wordt voorkomen dat zich wachtrijen voordoen op het openbaar domein, en dat bezoekers de ontsluiting van de rest van het bedrijventerrein in gedrang brengen.”

Daarnaast wordt een nieuw gebouw voor de parkwachters geplaatst, dat voorzien zal zijn van zonnepanelen en optimaal geïsoleerd zal worden. Het regenwater zal hergebruikt worden voor de sanitaire voorzieningen in het gebouw. Er komt ook een nieuwe infrastructuur voor een aantal afvalsoorten, zoals het klein gevaarlijk afval (KGA) en de afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA). Hiermee wil ILvA de bestaande ruimte optimaal gebruiken en plaats creëren om zoveel mogelijk gescheiden afvalinzameling te voorzien.