Nieuws

Verplichte afvalcontainer ILvA zorgt voor kritiek bij bewoners

In de loop van 2021 voert ILvA het systeem “gewogen diftar” in. Dit betekent dat restfractie niet meer via de gele zakken, maar in een grijze container moet aangeboden worden. Zowel restfractie als GFT worden dan gewogen en je betaalt per kilogram afval. De invoering gebeurt in verschillende fasen en start in de lente van 2021. Wanneer Denderleeuw aan de beurt is, weet men momenteel nog niet precies.

Met gewogen diftar wil ILvA de afvalberg kleiner maken, door de gezinnen zelf verantwoordelijk te maken voor de afvalkost.

Wie goed sorteert, heeft in principe weinig restfractie

Bijna alle plastic verpakkingen mogen ondertussen in de blauwe zak en alle keukenresten, ook etensresten, mogen in de GFT-container. Wie afval vermijdt en goed sorteert, zal dus een lagere afvalrekening hebben dan wie dat niet doet. Een eerlijke en rechtvaardige aanpak. In andere gemeenten waar dit systeem wordt toegepast, verkleint de afvalberg drastisch na de invoer van gewogen diftar. Ook in Oosterzele, waar ILvA dit systeem voor de inzameling van de restfractie al toepast, zijn de inwoners er in geslaagd om afval te vermijden en beter te sorteren: de hoeveelheid restfractie daalde er van 127 naar 94,6 kg per inwoner.

Het gebruik van containers heeft veel voordelen

Voor onze laders betekent dit een ergonomische manier van werken, in tegenstelling tot het dragen van zakken. Containers kunnen gerecycleerd worden, terwijl gele zakken mee verbrand worden (jaarlijks maar liefst 215 ton aan plastic). Zakken kunnen scheuren, onwel ruiken en voor ongevallen met scherpe voorwerpen zorgen.

Types containers

Er zijn verschillende types containers (40, 140 en 240 liter), zodat het volume kan worden aangepast naargelang de gezinsgrootte en het type behuizing. Voor appartementsgebouwen worden oplossingen op maat voorzien, in overleg met de beheerders van de gebouwen.

Tarieven

Ook de tarieven voor de afvalinzameling liggen vast. Bij gewogen diftar bestaat je kost uit 2 delen: een vaste aanbiedkost, ongeacht de hoeveelheid afval die je aanbiedt en een kost per kilogram. Voor de restfractie is de vaste aanbiedkost 0,25 euro voor een container van 40 en 140 liter en 0,50 euro voor een container van 240 liter. De kost per kilogram restfractie is 0,25 euro. De vaste aanbiedkost voor GFT is 0,125 euro. Je betaalt 0,085 euro per kilogram GFT.

Na de zomer krijgen de eerste inwoners een brief

De invoer van gewogen diftar verloopt in fasen. De eerste inwoners krijgen na de zomermaanden een brief in de brievenbus met nodige info. “We houden je zeker op de hoogte over de timing in jouw gemeente!” zeggen ze bij ILvA.

Storm van kritiek

De plannen van ILvA en het gemeentebestuur om verplicht over te stappen naar het systeem van gewogen diftar vallen zwaar. 

Zo is er het argument dat wie vandaag al goed sorteert ook minder gele vuilniszakken buiten zet (en er dus minder restfractie is).

En niet iedereen ziet een stinkende container zitten. Vooral bewoners van kleine rijhuizen of appartementen vrezen voor geurhinder en maden “Wat met de pampers van onze baby? Of met kattenbakkorrels?”

“Tijdens de winter of regen met een kletsnatte container door ons huis rijden om deze buiten te zetten, wij zien dat niet zitten. De gele zakken kan je perfect dragen zodat je vloer niet besmeurd wordt”

Er is ook niet nagedacht over de praktische kant van de zaak “Zo´n container: zie je oudere mensen die op een appartement wonen al sleuren met een bak? Nu kunnen ze hun afval kwijt in kleine vuilniszakken die lichter wegen. Wat gaan ze doen? Die mensen dan verschillende kleine containers geven?”

“Het probleem van andermans bak te vullen, daar hebben ze ook niet echt bij stil gestaan. Je kan wel een duur slot kopen om je container af te sluiten, maar je moet één voor de kost opdraaien en twee: wie zegt dat die kaart of badgetechnologie veilig is?”

Eén opmerking blijft terugkomen: afval buiten zetten, dus ook voor wie goed sorteert, wordt flink duurder. Tussen de 150% en 200%.  “Het niet moeten verbranden van de huidige gele zakken is een drogreden!  Het is een platte prijsverhoging van ILvA waar ook de gemeente beter van wordt!”

“Dit gaat sluikstorten nog meer in de hand werken” voorspellen veel mensen op sociale media.  “Dit heeft een averechts effect. In Nederland is het aanbieden van afval gratis, daar zie je geen halve salons in een kouter liggen of zakjes afval in greppels.”