Infoavonden over centraal aanmeldingsregister voor basisonderwijs

Voor het schooljaar 2020-2021 moet er voortaan aangemeld worden wanneer ouders hun kind als nieuwe leerling willen inschrijven in een basisschool in Denderleeuw. Omdat dit een nieuw gegeven is en de gemeente de burgers maximaal wil informeren over dit nieuwe systeem, worden er twee infoavonden georganiseerd. Deze vinden plaats op donderdag 9 januari om 19 uur in zaal Den Breughel en op woensdag 15 januari om 19 uur in De Palaver.

“Omdat Denderleeuw al enkele jaren kampt met een capaciteitsproblematiek in het onderwijs, wordt er vanaf het schooljaar 2020-2021 het centraal aanmeldingsregister geïmplementeerd. Ouders die hun kind als nieuwe leerling willen inschrijven in een basisschool in onze gemeente, moeten zich eerst aanmelden via dit centraal aanmeldingsregister”, zegt schepen van Onderwijs, Jan De Nul. “Dit aanmelden gebeurt via de website aanmelden.denderleeuw.be. De voorrangsperiode voor broers en zussen of kinderen van personeel start al op 27 januari. De aanmeldingsperiode voor de andere kinderen start op 2 maart.”

“Aangezien dit aanmeldingssysteem een nieuw gegeven is en we de burgers hierover maximaal willen informeren, organiseren we twee infoavonden. Deze vinden plaats op donderdag 9 januari om 19 uur in zaal Den Breughel en op woensdag 15 januari om 19 uur in ontmoetingshuis De Palaver. Iedereen die geïnteresseerd is, is welkom. Indien je niet aanwezig kan zijn en toch met vragen zit, kan je steeds contact opnemen met de dienst Onderwijs via onderwijs@denderleeuw.be”, zegt schepen van ICT en Communicatie, Marnick Vaeyens.