Nieuws

Inrichting Broekpark als speel-en ontmoetingsweefsel wordt verdergezet

Het Broekpark in Welle breidde in de vorige legislatuur sterk uit met een geboortebos en de eerste stappen binnen de realisatie van RUP Verruimd Broekpark werden gezet. Ook in het nieuwe meerjarenplan blijft de inrichting van het Broekpark een belangrijk actiepunt. In 2021 zal het Broekpark verder ingericht worden als speel- en ontmoetingsweefsel.

“Eerder dit jaar realiseerde SOLVA, in opdracht van het gemeentebestuur, de bouw van een jeugdhuis aan de rand van het Broekpark in Welle. Rondom dit nieuwe jeugdhuis liggen een aantal percelen die eigendom zijn van de gemeente. De percelen willen we nu gebruiken om het Broekpark, in het kader van Kindvriendelijke gemeente, verder in de richten als speel- en ontmoetingsweefsel. De inrichting van de ruimte is voorzien voor het voorjaar 2021”, zegt schepen Sofie Renders.

“De dienst Openbare Ruimte maakte reeds een ontwerp met aandacht voor het landschappelijke karakter van het Broekpark. Er is plaats voor open grasvlaktes, zones met bloemenweides en ruig grasland, waarbij de link met de open kouter niet verloren gaat. Natuurlijke speelelementen zoals een speelhut, palenpad en andere natuurlijke, educatieve spelelementen kunnen een plek krijgen in deze open ruimte. Bij de aanplant zal er gekozen worden om enkel inheemse planten en bomen te gebruiken, wat belangrijk is om de biodiversiteit te stimuleren”, legt schepen Yves De Smet uit.

“Deze prachtige ruimte zal  dus binnenkort voor de Wellese jeugdverenigingen, maar ook voor de buurtbewoners een fijne plek zijn waar het aangenaam is om te vertoeven, te spelen en elkaar te ontmoeten. We zijn ervan overtuigd dat, eens deze ruimte klaar is,  ze een boost zal geven aan de wijk rondom het Broekpark en bij uitbreiding heel Welle. Zo bouwen we verder aan buurten, één van de speerpunten in het meerjarenplan”, aldus schepen Renders.