Nieuws

Inspiratiedag rond kansarmoede in het basisonderwijs

Op woensdag 19 oktober organiseert de gemeentelijke dienst Flankerend Onderwijs voor alle Denderleeuwse basisscholen een inspiratiedag met als titel ‘Een eerlijke kans. Basisonderwijs voor kinderen in kansarmoede’.

Bedoeling is hen een leidraad te geven om mee aan de slag te gaan.

 

Onderwijsschepen Jürgen Ruysseveldt wijst op het belang van de studiedag:

´De dienst Flankerend Onderwijs werkt samen met alle basisscholen op het grondgebied van Denderleeuw. Tijdens overlegmomenten met de scholen stellen we vast dat armoede een bezorgdheid is bij al onze basisscholen. Er leeft een duidelijke behoefte aan meer uitwisseling, samenwerking en expertise rond dit thema. Met onze inspiratiedag willen we hieraan tegemoet komen.´

 

´Op 19 oktober komt een getuigenis aan bod van een persoon in kansarmoede, worden de resultaten geschetst van een enquête bij leerkrachten uit verschillende scholen, behandelen we de thema’s die er écht toe doen en geven we tips om beter met kansarme kinderen te werken, aldus Ruysseveldt.

 

´Wie aan leerkrachten vraagt hoe zij kijken naar kinderen in kansarmoede, krijgt vaak structurele kenmerken te horen zoals financieel tekort, slechte huisvesting, tekort aan voeding en hygiëne… Wie aan kansarmen vraagt hoe zij hun basisschool hebben ervaren, krijgt een verhaal van verstoorde identiteitsontwikkeling, stress en schaamte. Dat wezenlijk verschil in visie vormt de rode draad doorheen het verhaal van spreker Albert Janssens, oud-leraar die jarenlang met kansarme kinderen werkte en auteur van het boek ‘Een eerlijke kans’.´

 

In 2013 organiseerde de dienst al een eerste studiedag rond ouderbetrokkenheid, een thema dat toen erg leefde bij de basisscholen. Gelijktijdig werden toen ook de gemeenschappelijke Engagementsverklaringen opgemaakt waarin de scholen hun engagement naar ouders toe én het verwachte engagement van ouders duidelijk stelden.

 

NDB©