Inwoners Denderleeuw kunnen vanaf 6 april terecht in schakelzorgcentrum Aalst

Vanaf 6 april wordt in Aalst een schakelzorgcentrum ingericht om de mogelijke toevloed van COVID-19-patiënten op te vangen. Het ibis hotel, gelegen aan het op- en afrittencomplex van de E40 in Aalst, wordt omgebouwd tot zorginfrastructuur waar patiënten terecht kunnen als de ziekenhuizen in de regio overbelast raken.

“Ik ben verheugd te vernemen dat de ziekenhuizen OLV en ASZ uit onze regio vooruitdenken en samen met de stad Aalst werk maken van de inrichting van een schakelzorgcentrum. Dit is ook goed nieuws voor de inwoners van Denderleeuw, en bij uitbreiding de regio. In zo’n schakelzorgcentrum kunnen COVID-19-patiënten opgevangen worden die nog herstellende zijn, maar die wel sterk genoeg zijn om het ziekenhuis te verlaten. Belangrijk is wel dat ze zorgvuldig klinisch toezicht krijgen zodat ze bij een eventuele achteruitgang snel terug naar het ziekenhuis kunnen verwezen worden. Ook vanuit de triagecentra van de huisartsen en in heel precaire thuissituaties kunnen mensen naar de schakelopvang gestuurd worden in afwachting van een ziekenhuisopname of een terugkeer naar huis”, aldus burgemeester Jo Fonck.

Sofie Renders, schepen van Sociale Zaken, is tevreden: “In de eerste plaats is het natuurlijk de bedoeling dat de beschikbare capaciteit binnen het ziekenhuisnetwerk en de eerstelijnszorg maximaal wordt benut. Dit schakelzorgcentrum wordt pas ingeschakeld nadat 75% van de ziekenhuiscapaciteit van de bedden overschreden is, in combinatie met personeelsuitval. We hopen uiteraard dat de toevloed van COVID-19 patiënten in de ziekenhuizen beperkt blijft en geen enkel bed van het schakelzorgcentrum benut moet worden.”