Inwoners wijk Leeuwbrug krijgen gratis renovatieadvies in Ontmoetings- en renovatiecentrum De Cement

Lokaal Bestuur Denderleeuw, de Vlaamse overheid, RenoseeC en SAAMO slaan de handen in elkaar om inwoners uit de wijk Leeuwbrug aanmoedigen om hun woning efficiënt en betaalbaar te renoveren én het samenleven te verbeteren. Op 6 oktober werd het nieuwe Ontmoetings- en renovatiecentrum De Cement officieel geopend.

“Vorig jaar dienden we een aanvraag in voor de oproep ‘wijkverbeteringscontracten’, specifiek voor de wijk Leeuwbrug”, steekt schepen Sofie Renders van wal. “Met deze oproep wil de Vlaamse overheid steden en gemeenten ondersteunen bij het aanpakken van uitdagingen in kwetsbare wijken. Samen met 10 andere steden werd Denderleeuw als enige gemeente geselecteerd. Daar ben ik bijzonder blij om want de projectsubsidie van 575.306 euro en de eigen inbreng van 143.000 euro geven ons de mogelijkheid om de vele uitdagingen in de wijk Leeuwbrug aan te pakken.”

“Sommige wijken in een stad of gemeente kennen een heel specifieke kwetsbaarheid die een aanpak op maat vereist. Binnen het plan Samenleven trekken we vanuit Vlaanderen middelen uit voor een wijkverbeteringscontract met de Leeuwburg wijk in Denderleeuw. Het lokaal bestuur wil er enerzijds de woonkwaliteit verbeteren en zal daarom de bewoners begeleiden om hun woningen energiezuinig te renoveren, anderzijds wil men via enkele gerichte maatregelen de sociale cohesie versterken. Knap hoe de gemeente de handschoen opneemt om het potentieel van deze wijk maximaal te ontwikkelen”, aldus Vlaams minister Bart Somers.

Burgemeester Jo Fonck vervolgt: “De uitdagingen in de wijk zijn tweeledig. Enerzijds willen we inzetten op het verbeteren van de woonkwaliteit door mensen aan te moedigen hun woning op een efficiënte en betaalbare manier te renoveren tot een gezonde, energiezuinige en ecologische woning. Anderzijds zien we ook veel sociale uitdagingen én kansen. Momenteel merken we dat de cohesie in de wijk ontbreekt en willen we ze laten uitgroeien tot een betrokken, solidaire buurt. Om dit alles te realiseren hebben we partners gezocht en gevonden in RenoseeC en SAAMO. Samen met hen gaan we de komende vier jaar aan de slag.”

“Het Ontmoetings- en renovatiecentrum De Cement, dat zich recht tegenover de Sint-Annakerk bevindt, moet het nieuwe begrip worden in Leeuwbrug wanneer het gaat om ‘wijkverbetering’ in de brede zin. In ‘De Cement’ kunnen buurtbewoners terecht bij onze partners voor gratis renovatieadvies en buurtactiviteiten”, zegt schepen Renders. “Heb je vragen rond het (kwalitatief en energetisch) renoveren van je woning of heb je daar hulp bij nodig? Dan zal een medewerker van RenoseeC je met raad en daad bijstaan, en indien gewenst een volledig renovatietraject op maat voor jouw woning aansturen. Ook worden van hieruit allerhande activiteiten georganiseerd door SAAMO om de beleving in de wijk te stimuleren. Daarnaast zal SAAMO in nauwe samenwerking met RenoseeC actief mensen in de wijk trachten te motiveren tot het renoveren van hun woning en begeleiden bij alle aspecten daaraan verbonden. We willen hiermee de wijk Leeuwbrug een stevige boost geven en zijn er vol van overtuigd dat we met dit project hierin zullen slagen.”

“Vanwaar de keuze voor de naam ‘De Cement’ hoor ik je denken. Dit spreekt eigenlijk voor zich. Enerzijds is er een duidelijke verwijzing naar het renovatieaspect van dit project, anderzijds verwijst het ook heel mooi naar het doel om het samenhorigheidsgevoel binnen de wijk versterken, anders gezegd: het ‘cement van de samenleving’ versterken”, besluit burgemeester Fonck.

Infoavond op 18 oktober

Op 18 oktober zal het eerste grote informatiemoment voor de buurt georganiseerd worden. Lokaal Bestuur Denderleeuw, RenoseeC en SAAMO zullen daar gedetailleerd het project voorstellen aan de inwoners van Leeuwbrug. De inwoners ontvangen binnenkort een uitnodiging voor deze infoavond in de vorm van een flyer in hun bus. Wie meer info wenst kan terecht in het Ontmoetings- en renovatiecentrum De Cement of bij de medewerkers van RenoseeC en SAAMO.