Johan Duyck lijsttrekker N-VA Denderleeuw

De leden van N-VA Denderleeuw hebben met een overweldigende meerderheid de lijst van kandidaten die door het bestuur werd voorgesteld, goedgekeurd.

 

Lijsttrekker wordt Johan Duyck (53) uit Iddergem. Johan Duyck is leraar, zelfstandige in bijberoep en voorzitter van de afdeling Denderleeuw sinds 2012. In 2014 werd hij ook verkozen als arrondissementeel voorzitter voor N-VA.

 

Op plaats 2 staat Carla Vanmulders (50) uit Welle. Carla Vanmulders is OCMW-raadslid en wil dat mandaat ook in de volgende bestuursperiode verder zetten.

 

Op 3 staat Geert Van Cauter (54) uit Denderleeuw die de afgelopen jaren de ondankbare taak van gemeenteraadsvoorzitter in onbestuurbare tijden met veel inzet op zich heeft genomen.

 

Lijstduwer is kinderarts op rust Lutgart Waegeman, de huidige fractieleidster van de N-VA fractie. Verder bestaat de lijst voor meer dan één derde uit nieuwe kandidaten.

 

Om te vermijden dat te veel macht bij één persoon zou liggen, heeft lijsttrekker Johan Duyck zijn ontslag aangeboden als voorzitter. Hij wordt opgevolgd door ondervoorzitter Dierenarts Raf Bombeek (57) uit Welle.

 

N-VA begint met een deels nieuwe ploeg en met veel vertrouwen aan de campagne. “Ik ontken niet dat de Denderleeuwse N-VA de afgelopen jaren groeipijnen heeft gekend en ik betreur dat de Vlaamsgezinde politici uit onze gemeente in verdeelde slagorde naar de verkiezingen trekken. Maar ik ben er vast van overtuigd dat de kernpunten van het N-VA programma, namelijk Vlaams, veilig en verantwoord bestuur beantwoorden aan wat de Denderleeuwenaren willen”, aldus lijsttrekker Johan Duyck.