Nieuws

KCD huldigt groene speelplaats in op 15 juni

Op 15 juni huldigt KCD officieel zijn ‘speelplaats Deluxe’ in. Speelplaats Deluxe is een project in samenwerking met de gemeente Denderleeuw, de basisscholen, het onderwijsopbouwwerk en MOS Oost-Vlaanderen vzw om speelplaatsen groener en avontuurlijker te maken. De eerste concrete resultaten tonen alvast de meerwaarde voor kinderen aan.

“De nood aan een groene schoolomgeving en natuurlijk spelen is al een aantal jaar in opmars. Veel scholen springen dan ook op de kar om groene en avontuurlijke speelplaatsen aan te leggen. Met het project ‘Speelplaats Deluxe’ geven we hen een duwtje in de rug. Het project is gestart in september 2016 bij de Vrije en Gemeentelijke Basisschool in Welle. Vorig jaar was het de beurt aan KCD en ’t Landuiterke. De nieuwe speelplaats van KCD is helemaal klaar en zal ingehuldigd worden op 15 juni tijdens het schoolfeest. Omdat ’t Landuiterke de speelplaatsen van haar beide vestigingen tegelijkertijd heeft aangepakt, zal de opening pas in het najaar volgen”, vertelt schepen voor Klimaat en Duurzaamheid, Andy Depetter.

“Concreet doorloopt elke school een traject van twee schooljaren waarin ze wordt begeleid door de gemeente en de medewerkers van MOS Oost-Vlaanderen. Tijdens het eerste schooljaar ligt de nadruk op het uitwerken van een visie, het bevragen van leerlingen en ouders en de opmaak van een grond- en uitvoeringsplan. In het tweede schooljaar gebeurt dan het echte werk, de make-over van de speelplaats. Dit realiseert de school samen met de leerlingen en ouders, met hulp van subsidies van de gemeente. De leerlingen en ouders krijgen bovendien ook nog twee workshops met materiaal dat gratis aangeboden wordt vanuit MOS Oost-Vlaanderen. Een school is niet alleen een plek waar kennis wordt overgedragen, maar gelukkig ook een plek waar kinderen nog kunnen spelen en ravotten. Een avontuurlijke en groene speelplaats prikkelt duidelijk meer dan een grijze, betonnen speelkoer. Het is dan ook een project dat kadert binnen onze visie op speel- en ontmoetingsweefsel in Denderleeuw, waarbij speelplaatsen belangrijke speel- en leerplekken zijn voor onze kinderen”, zegt schepen voor Jeugd Sofie Renders.

“Initiatieven als deze, zijn ook mooie voorbeelden van sociale betrokkenheid en interactie tussen schooldirectie en ouders van leerlingen. Samenwerken aan een gemeenschappelijk gedragen ontwerp met één gemeenschappelijk doel: de schoolbeleving van de kinderen in de meest goeie omstandigheden te laten verlopen en dit van de schoolbank tot de ‘groene’ speelplaats”, besluit schepen voor Onderwijs Jan De Nul.