Nieuws

Kerk Hemelrijk is eigendom van de gemeente

Het college van burgemeester en schepenen kwam tot een akkoord met de vzw Parochiale Werken, die het kerkgebouw te koop gezet had.

 

“We hebben inderdaad een akkoord getekend om voor 580.000 euro het hele pand en de bijhorende parking aan te kopen”, vertelt burgemeester Jo Fonck. “Daarbij hebben we tot ieders tevredenheid een goede deal kunnen sluiten, die zelfs onder de schattingsprijs van €650.000 ligt. Wel heeft de vzw bij de overeenkomst gevraagd dat het gebouw zal herbestemd worden voor gemeenschapsdoeleinden en dus open blijft staan voor de verenigingen. En dat is uiteraard onze bedoeling. Het akkoord gaat nu naar de notaris om een ontwerpakte voor te bereiden, die dan later aan de gemeenteraad ter goedkeuring zal voorgelegd worden.”

 

“Uit dat onderzoek blijkt dat de kerk, en vooral dan het zaaltje onder de kerk, altijd een belangrijke invloed heeft gehad op het sociale leven. Ieder weekend viel er wel iets te beleven. Vanuit de buurt horen we sterk de vraag om deze dynamiek niet verloren te laten gaan. Het gemeentebestuur speelt daar nu op in.”

 

Voor de herbestemming van het gebouw wordt nagegaan of er subsidiëring mogelijk is voor de uitbouw. “Zo dienen we een projectaanvraag in via het Plattelandsloket, waar onder meer projecten gesubsidieerd worden die de sociale cohesie aansterken in buurten met veel ouderen, alleenstaande en eenoudergezinnen. Helemaal binnen onze doelstelling dus. Het provinciebestuur gaf ook al te kennen dat ons project een interessante case kan zijn binnen de studie over zinvolle herbestemming van kerken”, besluit burgemeester Jo Fonck.

 

NDB©