Kinderopvang Welle gesloten na besmetting met COVID-19

De buitenschoolse kinderopvang Het Wellenestje in Welle sluit tot 2 oktober de deuren nadat gisteren een besmetting met COVID-19 werd vastgesteld bij een kinderbegeleider van de kleutergroep. Na overleg met Kind & Gezin werd besloten om de opvanglocatie preventief te sluiten en alle begeleiders te laten testen.

“Gisteravond werden we door een kinderbegeleider op de hoogte gesteld dat een coronatest bij deze persoon wijst op een COVID-19-besmetting. We hebben meteen de ouders van de kinderen uit onze kinderopvanglocaties per mail geïnformeerd dat de opvang in Welle vandaag gesloten zou blijven om de contact tracing op te starten. En vanochtend werden de ouders ook aan de ingang van het Wellenestje te woord gestaan. Met Kind & Gezin werd eveneens meteen contact opgenomen om de procedure voor het contactonderzoek en de verdere opvolging op te starten”, legt Sofie Renders, schepen voor Kinderopvang, uit.

In het draaiboek van Kind & Gezin worden kinderen jonger dan 12 jaar algemeen als een laag risico bestempeld voor verdere coronabesmetting, tenzij ze in nauw contact geweest zijn met een volwassene die besmet is met COVID-19. “In dit geval worden daarom enkel de contacten met de kleuters en de begeleiders van de kleutergroep als een hoog risico beschouwd. Een hoog risico betekent dat de contacten langer dan 15 minuten duren én op minder dan 1,5 meter zonder beschermingsmiddelen”, zegt schepen Renders. “Dit betekent dat alle kleuters die sinds maandag 14 september naar de kinderopvang in Welle zijn geweest onmiddellijk 14 dagen in quarantaine moeten gaan en niet meer naar de opvang én naar school mogen. Een coronatest is niet nodig, want kinderen jonger dan 6 jaar worden niet getest. Om verdere risico’s te vermijden worden alle begeleiders van het Wellenestje getest.”

De lagere schoolkinderen en de broers en zussen van de kleuters mogen wel naar school. “De kinderopvang in Welle is zo georganiseerd dat er geen hoog risicocontact is tussen de kleuters en de lagere schoolkinderen. Zij hoeven dus niet in quarantaine en kunnen naar school. Natuurlijk blijft de algemene regel dat je onmiddellijk contact dient op te nemen met de huisarts wanneer je kind zich ziek voelt. En bij een besmetting met COVID-19 moet je steeds de school en de kinderopvang op de hoogte brengen zodat ze meteen de gepaste maatregelen kunnen nemen.”

Vandaag en de komende dagen gaat het contactonderzoek van de besmette persoon verder. Burgemeester Jo Fonck: “Voor de kinderopvang in Welle zijn alle contacten met hoog en laag risico vandaag al in kaart gebracht. Op basis van dit contactonderzoek werd besloten om geen risico’s te nemen en de kinderopvang in Welle volledig te sluiten tot en met 2 oktober.”

“We begrijpen dat deze maatregel om het Wellenestje volledig te sluiten zeker niet evident is voor de ouders. Zij moeten nu snel voor opvang zorgen gedurende minstens 10 dagen. De gemeenteschool Welle en VBS Welle zijn momenteel alles in het werk aan het stellen om zelf de voor- en naschoolse opvang te organiseren op school. Zij zullen hierover verder communiceren met de ouders. Ook wij blijven de ouders de komende dagen verder informeren. Het is geen makkelijke beslissing maar we moeten ze nemen. Onze prioriteit ligt bij de gezondheid van de kinderen en onze kinderbegeleiders”, besluit burgemeester Jo Fonck.