Nieuws

Koopwarenplein als antwoord op lege bussen aanstekergas

Afgelopen woensdag werden er lege bussen aanstekergas aangetroffen op het kruispunt van de koopwarenstraat en de guido gezellestraat.

 

De spuitbussen lagen op een leegstaande site die onlangs eigendom is geworden van de gemeente.

Gemeenteraadslid Krsitof Slagmulder meldde de vondst aan de politie en plaatste het voorval nadien op sociale media.

Dit laatste viel niet in goede aarde bij burgemeester Jo Fonck.

Fonck betreurt het dat dit onmiddellijk op sociale media geplaatst wordt en niet via een meldingsfiche of rechtreeks bij hem.

 

Binnen de 48 uren is de leegstaande site voorzien van Heras hekken die de toegang moeten belemmeren.

Eerder kon de gemeente niets ondernemen aangezien de sleutel pas van donderdag in hun bezit was.

 

De exacte bestemming van deze site staat nog niet vast. Het ´Koopwarenplein´ is één mogelijkheid.

Het zou dan een ontmoetingsplaats zijn voor de jongeren uit de buurt.

 

Vlaams Belang gemeenteraadslid Christel De Bruecker stelde voor om er parkeerplaatsen te voorzien.

Dit zou het parkeerprobleem in de buurt verlichten. Nu zijn in de omliggende starten blauwe zones die dus enkel, dienen om kort te parkeren.

 

Een definitief plan moet dus nog opgemaakt worden.

 

Kristof Slagmulder maakt zich toch zorgen dat het snuiven van aanstekergas een nieuwe rage is bij jongeren.

Aanstekergas is vrij verkrijgbaar en kan dus niet verboden worden.

Wel kunnen we de medewerking van handelaren inroepen die verdachte aankopen kunnen melden aan de politie.

 

NDB©