Kristof Slagmulder: gemeente moet samenwerking Oxfam stopzetten

Het Vlaams Belang van Denderleeuw wil dat gemeentebestuur haar samenwerking met Oxfam voor minstens 1 jaar stopzet na schandaal seksuele wanpraktijken

 

“Het schandaal met betrekking tot seksuele wanpraktijken door medewerkers van Oxfam en andere ngo´s neemt steeds grotere proporties aan. Eerst raakte bekend dat medewerkers van Oxfam zich ten tijde van de hulpmissie in Haïti in 2010, toen dat land getroffen werd door een zware aardbeving, bezondigd hebben aan allerlei seksuele wanpraktijken. De feiten werden jarenlang in de doofpot gestopt. Erger nog, wie de feiten aan het licht wou brengen, werd geïntimideerd of zelfs bedreigd” steekt Kristof Slagmulder van wal.

 

“Intussen blijkt dat de toestanden in Haïti geen geïsoleerd incident waren. Er zijn ook al tientallen andere meldingen binnengekomen waarbij Oxfammedewerkers beticht worden van seksueel grensoverschrijdend gedrag ten aanzien van andere medewerkers of mensen in de regio waar ze hulp aan zouden moeten bieden.  Ook een andere organisatie, een andere ngo, Artsen Zonder Grenzen, is intussen met gelijkaardige feiten in het nieuws gekomen. De toestanden die aan het licht zijn gekomen en waaruit blijkt dat die wijdverbreid zijn binnen de organisatie, zijn niet alleen te betreuren maar totaal onaanvaardbaar en schandalig” vervolgt het gemeenteraadslid.

 

“In het licht daarvan hebben enkele landen gepaste maatregelen genomen. Het Vlaams Belang verwijst naar het Verenigd Koninkrijk waar de regering heeft gezegd dat ze geen nieuwe subsidies meer zal geven aan dergelijke organisatie. We verwijzen ook naar Zwitserland, dat zelfs de geldkraan volledig heeft dichtgedraaid omdat ze met dergelijke organisatie in eerste instantie niets meer te maken willen hebben. Ze moeten eerst volledige klaarheid geven over wat er zich allemaal heeft afgespeeld en welke maatregelen men neemt om de interne controle aan te scherpen. Vlaams Belang is het daarmee eens” zegt Slagmulder.

 

“Ook het gemeentebestuur van Denderleeuw werkt samen met o.a. Oxfam. Daarom wil de Vlaams Belang-fractie vanavond op de gemeenteraad van het schepencollege vernemen welke maatregelen zullen genomen worden ten aanzien van de samenwerking met Oxfam en andere ngo´s naar aanleiding van de praktijken die recent aan het licht zijn gekomen.  Denderleeuw moet een voorbeeld nemen aan Zwitserland en ook de geldkraan volledig dichtdraaien. We moeten de samenwerking met Oxfam voor minstens één jaar opschorten als signaal. Het gemeentebestuur verleent jaarlijks een subsidie van 850 euro aan de lokale Oxfam Wereldwinkel.  Bovendien wordt bij diezelfde lokale wereldwinkel jaarlijks om ongeveer 6.000 euro aan producten gekocht.  Het betreft fair-trade producten (wijn, sinaasappelsap,…) die gebruikt worden voor recepties en feestelijkheden.” besluit Slagmulder.