Nieuws

Leerkracht met veerkracht op Dag van de Leerkracht

Vandaag is het de dag van de leerkracht, een dag waarop we graag onze dankbaarheid tonen aan alle personeelsleden in het onderwijs voor hun inzet en hun toewijding.

Het directieteam en de leerlingen van GO! Atheneum Denderleeuw zetten ook hun leerkrachten extra in de bloemetjes op deze dag. Leerlingen schrijven kaartjes met een lieve boodschap voor hun leerkracht, de leerlingenraad versiert de leraarskamer en het hele team wordt getrakteerd op een gezond ontbijt en een lekkere lunch.

Het welbevinden van leerlingen én leerkrachten staat op onze school centraal. Net zoals we de leerlingen leren studeren en plannen, ondersteunen we onze personeelsleden in het vinden van een juiste balans tussen werk, privéleven en ontspanning. Leerkrachten worden aangemoedigd om deel te nemen aan het BIS-project, wat staat voor ‘bureau in de school’. Het komt er op neer dat leerkrachten naast de lessen die ze geven, zoveel mogelijk andere taken (lesvoorbereidingen, opvolging leerlingen, administratie…) op school uitvoeren binnen een 32-uren week. Een stille werkruimte staat hiervoor tot hun beschikking.

We zijn er immers van overtuigd dat een leerkracht die zich zowel thuis als op school gelukkig voelt, beter kan functioneren.