NieuwsPolitiek

Toespraak Slagmulder naar aanleiding van opvang asielzoekers

Letterlijk: de toespraak van gemeenteraadslid Kristof Slagmulder (Vlaams Belang) naar aanleiding van de opvang van asielzoekers op de VDAB-site te Denderleeuw.

 

Dames en heren, beste vrienden, beste inwoners van Denderleeuw, 

 

Vanavond zijn we hier samengekomen om te protesteren tégen de komst van een open asielcentrum in Denderleeuw in de gebouwen van de VDAB aan de Steenweg. Volgens de laatste berichten zullen in dat gebouw wellicht zo’n 200 asielzoekers gehuisvest worden, hoofdzakelijk asielzoekers uit moslimlanden.

 

De komst van dit asielcentrum hebben we te danken aan N-VA-minister Liesbeth Homans, die bevoegd is voor het gebouw. Wie dacht dat er met de N-VA in de regering ‘verandering’ zou komen inzake het lakse asielbeleid, die komt dus dubbel en dik bedrogen uit.

 

Onze gemeente heeft nu reeds te kampen met verregaande samenlevingsproblemen als gevolg van de massa- immigratie, daarbovenop wordt nu ook de asielkraan nóg verder opengezet. Momenteel wonen er in onze kleine gemeente al zo’n 2.900 inwoners van vreemde afkomst. En zonder enig overleg werd in Brussel beslist om de inwoners van Denderleeuw nog eens 200 extra asielzoekers door de strot te rammen. Op geen enkel moment werd de mening van de Denderleeuwenaar gevraagd. Onze gemeente heeft in het verleden al heel wat vluchtelingen opgevangen en de laatste tien, vijftien jaar zijn er al heel wat vreemdelingen naar Denderleeuw en bij uitbreiding in gans onze regio komen wonen met alle gevolgen van dien zoals verfransing, gettovorming, enzoverder. Genoeg is genoeg, beste vrienden, vol is vol!

 

Ook de collega van Liesbeth Homans, Theo Francken, Staatssecretaris voor asiel, is geen haar beter. Zijn beleid is er één van dweilen met de kraan open. Stoere verklaringen in de pers, maar in de praktijk wordt er eigenlijk alleen een iets grotere dweil gebruikt in plaats van de asielkraan volledig dicht te draaien. Theo Francken verklaarde in augustus nog dat massa-immigratie ‘iets positief’ is en ‘een aanwinst voor het land’.

 

Beste vrienden, de verspreiding van asielzoekers over de verschillende steden en gemeenten mist dan ook elk democratisch draagvlak. De dames en heren politici uit Brussel hebben niet het lef om de mening van de bevolking te vragen. Natuurlijk niet, want zij weten maar al te goed wat het antwoord zou zijn.  Uit opinieonderzoek blijkt dat 95 procent van de burgers vindt dat er een asielstop moet komen. Dat men de volkswil schaamteloos negeert, is dan ook een aanfluiting van de democratie.  We hebben geen nood aan asielspreiding, maar aan een echte asielstop!

 

Beste vrienden,  voor het Vlaams Belang moet het uitgangspunt zijn dat asielzoekers in eigen regio worden opgevangen. In samenwerking met de internationale gemeenschap moeten volwaardige opvangcentra, zo dicht mogelijk bij huis, worden uitgebouwd. Daarnaast pleiten wij ook voor de herinvoering van controles aan de binnengrenzen, een verstrenging van de gezinshereniging voor vluchtelingen, sluitende bewaking van de buitengrenzen en een kordaat terugkeerbeleid van uitgeprocedeerde asielzoekers.

 

Beste vrienden, laat u ook niks wijsmaken door de lokale partijen hier in Denderleeuw als zij u vandaag zeggen dat ook zij tegenstander zijn van de komst van extra asielzoekers. Enkele maanden geleden stelde het Vlaams Belang in de gemeenteraad voor om géén extra asielzoekers meer op te vangen in onze gemeente. En wat dacht u? ALLE – en ik leg de nadruk op ALLE – alle andere partijen, behalve het Vlaams Belang, hebben tegengestemd of zich onthouden. Laat u dan ook niks wijsmaken. Zij zijn medeplichtig aan wat nu gebeurd want op geen enkel moment hebben de andere partijen, op het Vlaams Belang na, zich verzet.

 

Beste vrienden, ik rond af. Met deze actie bewijst het Vlaams Belang zijn nut. Hiermee leveren wij het bewijs dat we nodig zijn en nodig blijven, zeker in Denderleeuw. Het Vlaams Belang zal er dan ook alles aan doen om druk te blijven uitoefenen in de gemeenteraad, in de parlementen of waar dan ook, want het Vlaams Belang is uw enige garantie dat de verzuchtingen inzake massa-immigratie op de politiek agenda  worden blijven gezet.

 

Ik dank u voor uw aandacht.