Nieuws

Lokaal Bestuur Denderleeuw blaast historische handelskernen nieuw leven in

Lokaal Bestuur Denderleeuw wil van haar historische handelskernen, de Stationsbuurt en het dorpscentrum van Denderleeuw, opnieuw bruisende winkelgebieden maken. Door het afbakenen van kernwinkelgebieden én het aanpakken van leegstand en aantrekken van nieuwe handelaren via premies, wil het bestuur deze handelsgebieden terug in beweging brengen.

“De Stationsbuurt en het dorpscentrum van Denderleeuw waren ooit bruisende handelskernen die vandaag een probleem kennen van leegstand. Deze buurten hebben echter nog steeds veel potentieel en daarom willen we ervoor zorgen dat kwalitatieve handelszaken zich er willen en kunnen vestigen”, zegt schepen voor Lokale Economie, Jan De Nul. “Heel wat zaken zijn weggetrokken uit het centrum naar de rand van onze gemeente. Wij willen niet berusten in deze evolutie, maar dit omkeren met gericht beleid.”

Op de gemeenteraad van 27 januari 2022 werden twee belangrijke punten goedgekeurd. “Om deze gebieden economisch te laten heropleven, hebben we samen met de Raad Lokale Economie in de eerste plaats twee kernwinkelgebieden afgebakend. Een gebied ter hoogte van het station en een ander gebied in het dorpscentrum. Het is de bedoeling dat we voor deze gebieden gerichte maatregelen gaan nemen. Denk maar aan het versterken van de identiteit van deze gebieden door bijvoorbeeld uniforme terrassen, maar ook het inzetten op beleving door het organiseren van thematische markten. Waar we zeker werk van willen maken, is het wegwerken van leegstand en het aantrekken van nieuwe handelszaken”, aldus schepen Andy Depetter.

Substantiële premies

Aan nieuwe en bestaande handelaren wordt de mogelijkheid gegeven om te genieten van substantiële premies. Deze premies kunnen vanaf 1 mei 2022 aangevraagd worden.

• Indien ondernemers het uitbaten van een nieuwe kwalitatieve zaak op het oog hebben binnen het kernwinkelgebied Station of Dorp, dan zullen zij onder voorwaarden tot 10.000 euro aan financiële steun kunnen genieten via een vestigingspremie.
• Een bestaande zaak renoveren wordt onder voorwaarden eveneens ondersteund met een inrichtingspremie tot 5.000 euro.

“Deze maatregelen zijn in deze barre coronatijden van cruciaal belang, en zelfs baanbrekend te noemen, om de lokale economie te ondersteunen. Via gericht beleid voeren we de belangrijkste speerpunten in het meerjarenplan uit op het vlak van lokale economie. Na jaren van stilstand, faciliteren we als bestuur renovatie-initiatieven van bestaande ondernemers en vestigingsinitiatieven van nieuwe ondernemers om onze historische kernen terug in beweging te brengen”, besluit schepen De Nul.