Lokaal Bestuur Denderleeuw creëert kader voor pop-up horeca

Op de gemeenteraad van 24 februari 2022 werd het reglement voor pop-up horeca goedgekeurd. Dit reglement moet een kader bieden voor de organisatie van zomer- en winterbars en pop-up horeca in het algemeen.

“De formule van pop-up horecazaken zit in de lift. Ook in onze gemeente merken we meer en meer interesse, zeker voor de organisatie van zomer- en winterbars. Als lokaal bestuur willen we creatief ondernemerschap ondersteunen en pop-up horecazaken vallen daar zeker onder”, zegt schepen van Lokale Economie Jan De Nul. “Om geïnteresseerde ondernemers een kader te bieden, werd op de laatste gemeenteraad een reglement goedgekeurd met betrekking tot pop-up horeca. Specifiek worden daarin periodes en quota voor zomer- en winterbars vastgelegd. Ook andere pop-up horecazaken zijn uiteraard mogelijk, maar deze kunnen het hele jaar ingericht worden. Met het reglement hebben we nu een instrument in handen om aanvragen voor dergelijke zaken op een neutrale en uniforme manier te beoordelen.”

“Bij de opmaak van dit reglement werd ook rekening gehouden met de buurtbewoners van dergelijke pop-up bars. We zijn ervan overtuigd dat de leefbaarheid van een buurt niet enkel bepaald wordt door de mate van stilte en rust voor omwonenden, maar ook door de kans tot sociaal contact. Een pop-up zaak kan hiertoe bijdragen door te zorgen voor sociale cohesie en het kan een creatieve dynamiek creëren”, vertelt burgemeester Jo Fonck. “Dat betekent niet dat we blind zijn voor het feit dat een pop-up bar enige hinder kan veroorzaken. We willen er als lokaal bestuur voor zorgen dat die hinder tot een absoluut minimum beperkt wordt door duidelijke afspraken te maken met de organisator. Een pop-up bar hoort niet eender waar thuis, en alleszins moeten er altijd duidelijke afspraken met de organisator worden gemaakt. Het reglement geeft ons het kader om die afspraken te maken.”

“Bij de beoordeling van een aanvraag houden we rekening met bestaande horecazaken. We zullen er over waken dat de organisatie van een pop-up niet ten koste gaat van de lokale ondernemer die zich sinds jaar en dag engageert om een succesvolle zaak uit te baten in onze gemeente. Wel geloven we dat pop-up bars kunnen zorgen voor een nieuw en verrijkend aanbod, waarbij bezoekers ook de weg vinden naar het vaste horeca-aanbod of andere ondernemingen binnen onze gemeentegrenzen”, aldus schepen De Nul.