Nieuws

Lokaal Bestuur Denderleeuw haalt Vlaamse subsidies binnen voor ‘Leeuwbrug Renoveert’

Lokaal Bestuur Denderleeuw wil de wijk Leeuwbrug nieuw leven inblazen en diende in de zomer van 2021 een subsidiedossier in voor de projectoproep ‘Wijkverbeteringscontracten’ bij Vlaams minister Bart Somers. Het Denderleeuwse subsidiedossier ‘Leeuwbrug Renoveert’ kreeg een positieve beslissing waardoor een subsidie van maar liefst 575.306 euro wordt toegekend om het project uit te voeren.

“Als lokaal bestuur willen we de wijk Leeuwbrug aan het station van Denderleeuw nieuw leven inblazen. De ooit zo levendige wijk heeft ontzettend veel potentieel. Omdat we in de wijk geloven, lieten we vorig jaar SAAMO een uitgebreide gebiedsanalyse uitvoeren. Daaruit bleek dat de wijk een globale ondersteuning nodig heeft om het wonen en het samenleven aangenamer te maken. Om deze ondersteuning te kunnen bieden, hebben we een subsidiedossier ingediend voor de projectoproep ‘Wijkverbeteringscontract’ van Vlaams minister Bart Somers”, legt schepen Sofie Renders, bevoegd voor Sociale Zaken en Financiën, uit.

Schepen Renders vervolgt: “En met succes! Ons dossier was zo overtuigend dat er een bedrag van maar liefst 575.306 euro werd toegekend aan onze gemeente om het project ‘Leeuwbrug Renoveert’ in uitvoering te brengen. Zelf doen we ook een financiële inspanning en vergroten we dit bedrag met 20%. Het totale bedrag zal verdeeld worden onder de verschillende initiatieven die binnenkort in de wijk worden opgestart.”

“We gaan onder andere een samenwerking aan met Renoseec om de inwoners van Leeuwbrug te ondersteunen in het doorvoeren van kwalitatieve en energetische renovaties op maat van elk budget. Ook zal een buurtopbouwwerker aan de slag gaan om enerzijds inwoners naar de werking van Renoseec toe te leiden en anderzijds het samenhorigheidsgevoel in de wijk aan te wakkeren. Tot slot zullen we ook het aangekochte perceel aan de A. Rodenbachstraat structureel onder handen nemen om er een fijne ontmoetingsplek van te maken”, vertelt schepen van Klimaat en Duurzaamheid Andy Depetter.

“We ontvingen het goede nieuws van de subsidie eind december. Momenteel zijn we dan ook volop bezig met de voorbereidingen. Om het project te laten leven in de wijk en zichtbaar te maken in de straten, zijn we op zoek naar een geschikte locatie als vaste stek waar inwoners terecht kunnen met al hun vragen. Ook het aanwervingsproces voor de opbouwwerker zal binnenkort opgestart worden. Van zodra de voorbereidingen zijn afgerond, kunnen we starten en brengen we samen met steun van de Vlaamse regering Leeuwbrug terug in beweging”, besluit schepen Renders.